Solenoidové ventily, elektromagnetické ventily, dmychadla

Vítejte na stránkách společnosti

MIVALT s.r.o.
Prokofjevova 23 
Brno  623 00
IČ:28262239

zapsané  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  oddíl C, vložka  57219

Společnost MIVALT s.r.o. se zabývá distribucí komponent pro čistírny odpadních vod. Dodáváme po celé EU Rootova dmychadla, ponorná kalová čerpadla, MATALA biofiltry, difusory / provzdušňovacími elementy, frekvenční měniče, bezolejové kompresory.

Kromě tohoto je naší další činností vývoj, výroba a distribuce rozsáhlého sortimentu ventilů: elektromagnetické, solenoidové.

Elektromagnetické ventily

Popis produktu:
Jsou určeny k ovládání průtoku vzduchu, vodních roztoků příp. olejů. Naše společnost nabízí různé varianty a velikosti, např. elektromagnetické ventily pro různá média.

Dodáváme také elektromagnetické ventily s elektronickou časovací jednotkou nebo elektronickým obvodem, který po uplynutí 1,5 sekundy od zapnutí elektromagnetického ventilu přepne cívku ventilu do úsporného režimu a mnoho dalších variantních řešení elektromagnetických ventilů dle konkrétního požadavku zákazníka.

Doplňující informace:
Nejběžnější elektromagnetické ventily jsou využitelné např. v topenářských zařízeních na dopouštění vody, v různých dávkovacích zařízeních vodních roztoků a distribuci vzduchu v čistírnách odpadních vod.

Elektromagnetické ventily můžeme dále rozlišovat dle speciální konstrukce nebo sofistikovaného použití:

- přímo řízené elektromagnetické - do nízkého tlaku média

nepřímo řízené elektromagnetické - do vyšších tlaků - 10 Bar

- elektromagnetické - na páru a přehřátou vodu

- micro elektromagnetické - na rozvod tlakového vzduchu

- speciální elektromagnetické - pro medicínské aplikace a chemické agresivní roztoky.

Solenoidové ventily

- jsou elektromagnetické ventily pro uzavírání průtoku kapalin a plynů.

Vyrábějí se dvoupolohové ve dvou, tří a vícecestném provedení z matriálů: mosaz, hliníková slitina, nerezová ocel.

V našem sortimentu najdete solenoidové ventily pro automatizaci (voda,vzduch, netečné plyny, lehké oleje), pro vysoké teploty (pára a horká voda) a pro paliva (zemní plyn a topné oleje).

Používají se pro hrazení průtoku - vzduchu, vody, netečných plynů, lehkých olejů a neagresivních kapalin s viskozitou max. 46 Cst, ale i vody a páry za vysokých teplot (180 °C), stejně jako pro topné oleje.

Ekonomizer pro snížení spotřeby cívek elektromagnetických ventilů

Nabízíme Vám naše nové elektronické příslušenství k elektromagnetickým ventilům - tzv. EKONOMIZER/SPOŘIČ/ÚSPORKA, který pracuje na principu snížení zátěžového proudu na cívce.

Cívka solenoidového ventilu musí být dimenzována na takový elektromagnetický výkon, aby byla schopna vyvinutou silou vtáhnout jádro cívky do svého nitra. Z teorie elektromagnetického pole vyplývá, že s narůstající vzdáleností jádra od nitra cívky stoupá proudové zatížení a jakmile je jádro vtaženo do nitra cívky, tak již není potřeba vyvíjet tak vysoké elektromagnetické silové pole. Cívka sama o sobě toto neumí, a proto naše výroba vyvinula speciální elektroniku, která po nastartování - v angličtině tzv. INRUSH - sníží činný proud na pětinu. Tím dosáhneme  podstatně nižšího teplotní zatížení, které má za následek výrazné prodloužení životnosti cívky. Dále dochází ke snížení spotřeby elektrického proudu až o 80% a také ke snížení hlučnosti celého solenoidového ventilu (projevujícího se jako běžné vrnění cívky).

Kalová čerpadla

- jsou čerpadla, která mají široké využití. Např. kalová čerpadla pro odvodňování prostorů, vypouštění rybníků, nádrží, bazénů, akumulované vody, septiků. Kalová čerpadla lze využít jako čistírny odpadních vod, surových kalů a při znečištění obsahem písku, bahna, jílu do 20 % hmotnosti. Nerezová provedení jsou určena k čerpání agresivních odpadních vod, kalů a chemikálií při pH 4 – 14 do maximální teploty 40 °C.

Hydraulické části čerpadel bývají v různých provedeních podle požadavků na průchodnost znečišťujících částic – od 5 do 60 mm. Speciální konstrukce oběžných kol umožňuje čerpání znečištěné odpadní vody s obsahem pevných částic jako kaly, fekálie, kusovité a vláknité látky, odpadní vody s pískem pro všestranné použití.

Nabízíme tyto typy : kalová čerpadla ADL – se 4 pólovým motorem

kalová čerpadla ADVS, kalová čerpadla vodní DS, DSK – s jednofázovým motorem

kalová čerpadla GC, GD – s drtičem, kalová čerpadla KS – na špinavou vodu

kalová čerpadla KSH, TPS 50

Dmychadla

V obecném pojetí jsou dmychadla stroje, které slouží na výrobu podtlaku do 600 mBar nebo přetlaku do 1 Bar. Někdy si také uživatelé zaměňují název dmychadla s vysokotlakými ventilátory (vyrábí nižší přetlak) nebo s nízkotlakými kompresory (vyrábí vyšší tlak než dmychadla).

Dle principu konstrukčního provedení dmychadla je můžeme dělit na několik typů:

  • Membránová dmychadla (taktéž vzduchovací pumpy) vyrábí stlačený vzduch pomocí pohybující se membrány (prakticky jako měch), nasávají a vysávají vzduch z membránové komory. Směr proudění (nasávání a vytláčení vzduchu) je řízen dvěma mechanickými zpětnými ventily. V našem sortimentu je představitelem těchto dmychadel výrobek pod obchodním jménem AIRMAC. Tato dmychadla jsou omezena výkonově do 250 Watt, tlaku do 500 mBar (5 m vodního sloupce) a průtoku do 25 m3/hod. Provozní tlak pro nepřetržitý provoz by neměl překročit 250 mBar. Nad tuto hranici již není účinnost dostatečná, dochází k přehřívání, což má za následek výrazné zkrácení životnosti EPDM membrán. Předností membránových dmychadel je jejich extrémně dlouhá životnost, spolehlivost, tichý chod a nízká spotřeba elektrické energie. Aplikace jsou – provzdušňování malých jezírek a chovných sádek ryb, čistírny odpadních vod, časté je užití ve zdravotnických zařízeních apod.
  • Dmychadla s postranním kanálem patří díky jednoduché konstrukci k téměř bezúdržbovým strojům. Výkonově jsou běžně vyráběna od 200 Watt do 30 kW, do maximálního tlaku 700 Mbar a průtoku až do 1100 m3/hod. Princip dmychadel s postranním kanálem je velmi jednoduchý. 2-polový asynchronní motor pohání turbínu (více lopatkové oběžné kolo – až 200 lopatek), které unáší vzduch a odstředivou silou tlačí excentricky vzduch na stator těla dmychadla. Jelikož jsou při výrobě dodržovány vysoké tolerance – 100 micrometrů mezi statorem a rotorem, vzduch má možnost odcházet pouze jedinou cestou a tou je výstupní otvor. Při vyšší tlakové zátěži se vzduch vrací na vstup přes vůle statoru/rotoru oběžného kola a tím dochází ke snížení účinnosti. Proto tato dmychadla není dobré používat při vysokých tlacích. Osobně doporučujeme tato dmychadla používat na aplikace diskontinuální a pro kontinuální/nepřetržitý provoz pouze do 250 mBar. Konkurence slibuje i vyšší tlaky, ale vždy to závisí na kombinaci faktorů tlak/okolní teplota/možnosti chlazení a větrání odvodu odpadního provozního tepla od dmychadla. Tato dmychadla mají své slabé místo a tím je špatné chlazení ložisek. Při vysokých tlacích – např. 400 mBar je teplota výstupního vzduchu až 120°C v závislosti na okolní teplotě. Na ložiscích může teplota dosáhnout až 200°C a poté dojde k rozpuštění tukové náplně ložiska, což má další důsledky - zadření ložiska. Pokud uživatel nemá kvalitní motorovou ochranu, tak dojde k dalšímu poškození, a to spálení elektrického vinutí motoru. Díky jednoduché konstrukci a nízkým výrobním nákladům patří dmychadla s postranním kanálem k nejlevnějším strojům na výrobu většího množství vzduchu. Uživatel ovšem musí respektovat technické možnosti těchto zařízení. Nejběžnějšími aplikace jsou nízkonákladové ČOV, provzdušňování sádek, perličková masáž, vodní atrakce, průmyslové vysavače, pneumatická doprava lehkých sypkých hmot, většinou v plastikářském a oděvním průmyslu.
  • Rootova dmychadla s lidově zažitým názvem „ piškotová dmychadla", patří k objemovým strojům. Princip výroby stlačeného vzduchu je zcela odlišný od dmychadel s postranním kanálem. Pokud dmychadlo s postranním kanálem můžeme přirovnat k odstředivému čerpadlu, tak Rootovo dmychadlo s trochou nadsázky můžeme přirovnat k zubovému čerpadlu. Rootova dmychadla dosahují podstatně vyšších tlaků (až 1,2 Bar = 1200 Mbar) ovšem pro kontinuální provoz je možné v jednostupňovém provedení doporučit pouze do 700 mBar. Pro teplejší oblasti s vyšší okolní teplotou doporučujeme dmychadla do 700 mBar pouze s přídavným nuceným chlazením vodním roztokem. V praxi se používají i do vyšších tlaků, násobením tlaku vícestupňovým zapojením. Osobně si ale myslím, že v dnešní době je to již přežitek, protože mají z hlediska energetické náročnosti nízkou účinnost (vyvíjí vysokou tepelnou energii). Pro vyšší tlaky doporučujeme použít spíše lamelové kompresory, pro vyšší průtoky od 200 m3/hod spíše šroubová dmychadla, nad 500 m3 je ekonomicky výhodnější použití turbodmychadel. Naše Rootova dmychadla dodáváme od výkonu 0,75 kW (30 m3/hod) do 100 kW (5.000 m3/hod).

 

Rootsovo nebo Rootovo dmychadlo?

Hodně lidí má zažitý nesprávný název Rootsovo dmychadlo, ale správně se nazývá Rootovo dmychadlo.

Název pochází z angličtiny odvozené od vynálezce pana E. K. Roota, ale lidé zaměňují s výrazem Root – kořen, Roots – kořeny.

Správně je v angličtině Root’s blower - přeloženo: dmychadlo od Roota (pana Roota ).

E. K. Root vynalezl princip tohoto „piškotového“ dmychadla – technicky správně dmychadlo s rotujícími písty, proto Rootovo dmychadlo.

Aktuality

2014-03-28 | Nové kancelářské prostory

Přestěhovali jsme naši kancelář do nových prostor v Brně - Starém Lískovci

2014-02-13 | Odvodňovací stroj

Do našeho sortimentu jsme přidali nový produkt - odvodňovací stroj

2014-01-15 | Návody a prohlášení o shodě

Byly doplněny návody a prohlášení o shodě na naše produkty.

2013-06-11 | Řídící jednotky

Do našeho sortimentu jsme přidali další výrobky a to řídící jednotky M-logic, více ZDE

2013-09-05 | ISO 9001

Získali jsme certifikát managementu jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2008 od společnosti SGS pro obchodní činnost v oblasti komponent čistíren odpadních vod.

© MIVALT s.r.o.
eMonitor