Stanice na přípravu polymeru slouží k přípravě aktivovaného polymeru (flokulantu) z čisté vody a koncentrátu polymeru (v tekuté nebo práškové formě), pro přímé následné použití v našich odvodňovacích strojích MP DW.   Využití ale naleznou také v dalších průmyslových odvětvích, kde dochází k technologickému procesu čištění a úpravy  kapalin.  

Dodáváme dva typy polymerizačních stanic:

1) Manuální polymerizační stanice

   Jedná se o jednoduché  zařízení sloužící  k přípravě polymeru, který je následně  dávkován do kalové vody v odvodňovacích strojích  MP DW. Tato stanice se skládá z polypropylenového tanku, převodovky s motorem,  hřídele s několika míchacími lopatkami a hladinových sond. Maximální kapacita je 680 l. Použití manuální polymerizační stanice představuje jednoduché a ekonomické řešení přípravy polymeru. 

   Postup přípravy flokulantu :

   - načerpání čisté vody

   - přidání přesného množství práškového nebo tekutého polymeru

   - míchání (doba může být různá v závislosti na typu polymeru)

   - postupné  dávkování  polymeru do odvodňovacího stroje

   - hladinová sonda  indikuje při  poklesu hladiny polymeru pod nastavenou úroveň nízký stav a  vede k zastavení odvodňovacího stroje

Manuální polymerizační stanice

 

2) Automatická polymerizační stanice 

    Tato stanice se skládá ze dvou komor – míchací a skladovací. Jakmile hladina připraveného flokulantu ve skladovací komoře klesne pod danou úroveň (tzn. pod spouštěcí hladinovou sondu),  je  zahájen  nový cyklus  přípravy    polymeru. Skladovací komora slouží zároveň jako místo, odkud dávkovací čerpadlo navazující technologie čerpá hotový flokulant  do odvodňovacího stroje MP DW. Výhodou této stanice je automatizovaný provoz. Lze např. nastavit doby  míchání, dávkování a  časové limity pro některé automaticky probíhající operace. 

    Při každém cyklu přípravy nové dávky flokulantu probíhají  následující sekvence:

   - kontrola vyprázdnění míchací komory

   - uzavření přepouštěcího kulového ventilu

   - otevření solenoidového ventilu pro přívod čisté vody

   - po napuštění míchací komory čistou vodou se spustí dávkovací zařízení koncentrátu

   - po nadávkování koncentrátu do míchací komory se spustí míchadlo

   - po dokončení míchání se přepustí obsah míchací komory do spodní skladovací komory otevřením  kulového přepouštěcího ventilu

 

   Ukázka  dílčího kroku nastavení  APS přes displej

Displej - autom-polym-stanice