DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM  : 

koronavirus

Naše  pracoviště fungují i v době platnosti nouzového stavu. 

Respektujeme  pravidla  chránící naše  zaměstnance  a také osoby, se kterými  přicházejí do kontaktu. Z tohoto důvodu je  přístup  cizích osob  do budov a kanceláří  zakázán.  S tím souvisí i  zrušení možnosti  osobního vyzvedávání  zboží a výrobků a přijímání plateb v hotovosti.    Nakládky a vykládky zásilek   probíhají výhradně   před budovami  na zpevněných plochách se zamezením přímých osobních kontaktů  přepravců  a zaměstnanců. Zaměstnanci používají  doporučené ochranné pracovní pomůcky.         

 

Děkujeme za pochopení. 

 

 

Vítejte na stránkách společnosti

MIVALT s.r.o., Hlinky 972/34, Brno 603 00, IČ: 28262239, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57219.

Společnost MIVALT s.r.o. se zabývá distribucí komponent pro čistírny odpadních vod. Dodáváme po celé EU Rootova dmychadla, ponorná kalová čerpadla, MATALA biofiltry, difusory / provzdušňovacími elementy, frekvenční měniče, bezolejové kompresory.

Kromě tohoto je naší další činností vývoj, výroba a distribuce rozsáhlého sortimentu ventilů: elektromagnetické, solenoidové.

 

Elektromagnetické ventily

Popis produktu:

Jsou určeny k ovládání průtoku vzduchu, vodních roztoků příp. olejů. Naše společnost nabízí různé varianty a velikosti, např. elektromagnetické ventily pro různá média.

Dodáváme také elektromagnetické ventily s elektronickou časovací jednotkou nebo elektronickým obvodem, který po uplynutí 1,5 sekundy od zapnutí elektromagnetického ventilu přepne cívku ventilu do úsporného režimu a mnoho dalších variantních řešení elektromagnetických ventilů dle konkrétního požadavku zákazníka.

Doplňující informace:

Nejběžnější elektromagnetické ventily jsou využitelné např. v topenářských zařízeních na dopouštění vody, v různých dávkovacích zařízeních vodních roztoků a distribuci vzduchu v čistírnách odpadních vod.

Elektromagnetické ventily můžeme dále rozlišovat dle speciální konstrukce nebo sofistikovaného použití:

 • přímo řízené elektromagnetické ventily - do nízkého tlaku média
 • nepřímo řízené elektromagnetické ventily - do vyšších tlaků - 10 Bar
 • elektromagnetické ventily - na páru a přehřátou vodu
 • vícecestné elektromagnetické ventily  - na rozvod tlakového vzduchu a ovládání pneumatických válců 
 • speciální elektromagnetické ventily  - pro medicínské aplikace a chemicky agresivní roztoky.

Solenoidové / elektromagnetické  ventily

 • jsou elektromagnetické ventily pro uzavírání průtoku kapalin a plynů.

Vyrábějí se dvoupolohové ve dvou, tří a vícecestném provedení z matriálů: mosaz, hliníková slitina, nerezová ocel .

V našem sortimentu najdete solenoidové ventily pro automatizaci (voda, vzduch, inertní plyny, lehké oleje), pro vysoké teploty (pára a horká voda) a pro paliva (zemní plyn a topné oleje).

Používají se pro regulaci průtoku - vzduchu, vody, inertních plynů, lehkých olejů a neagresivních kapalin s viskozitou max. 46 Cst, ale i vody a páry za vysokých teplot (180 °C), stejně jako pro topné oleje.

Kalová čerpadla

 • jsou čerpadla, která mají široké využití. Např. kalová čerpadla pro odvodňování prostorů, vypouštění rybníků, nádrží, bazénů, akumulované vody, septiků. Kalová čerpadla lze využít v čistírnách odpadních vod,  pro přepravu surových kalů a znečištěných obsahem písku, bahna, jílu do 6 % hmotnosti. Nerezová provedení jsou určena k čerpání agresivních odpadních vod, kalů a chemikálií při pH 4 – 14 do maximální teploty 40 °C.

Hydraulické části čerpadel bývají v různých provedeních podle požadavků na průchodnost znečišťujících částic – od 5 do 60 mm. Speciální konstrukce oběžných kol umožňuje čerpání znečištěné odpadní vody s obsahem pevných částic jako kaly, fekálie, kusovité a vláknité látky, odpadní vody s pískem pro všestranné použití.

Nabízíme tyto typy:

 • kalová čerpadla ADL – se 4 pólovým motorem
 • kalová čerpadla ADVS, kalová čerpadla vodní DS, DSK – s jednofázovým motorem
 • kalová čerpadla GC, GD – s drtičem, kalová čerpadla KS – na špinavou vodu
 • kalová čerpadla KSH, TPS 50

Dmychadla

V obecném pojetí jsou dmychadla stroje, které slouží na výrobu podtlaku do 500 mBar nebo přetlaku do 1 Bar. Někdy si také uživatelé zaměňují název dmychadla s vysokotlakými ventilátory (vyrábí nižší přetlak) nebo s nízkotlakými kompresory (vyrábí vyšší tlak než dmychadla).

Dle principu konstrukčního provedení dmychadla je můžeme dělit na několik typů:

 • Membránová dmychadla (taktéž vzduchovací pumpy) vyrábí stlačený vzduch pomocí pohybující se membrány (prakticky jako měch), nasávají a vysávají vzduch z membránové komory. Směr proudění (nasávání a vytláčení vzduchu) je řízen dvěma mechanickými zpětnými ventily. V našem sortimentu je představitelem těchto dmychadel výrobek pod obchodním jménem AIRMAC a HIBLOW . Tato dmychadla jsou omezena výkonově do 250 Watt, tlaku do 500 mBar (5 m vodního sloupce) a průtoku do 25 m3/hod. Provozní tlak pro nepřetržitý provoz by neměl překročit 250 mBar. Nad tuto hranici již není účinnost dostatečná, dochází k přehřívání, což má za následek výrazné zkrácení životnosti EPDM membrán. Předností našich membránových dmychadel je jejich extrémně dlouhá životnost, spolehlivost, tichý chod a nízká spotřeba elektrické energie. Aplikace jsou – provzdušňování malých jezírek a chovných sádek ryb, čistírny odpadních vod, časté je užití ve zdravotnických zařízeních apod.
 • Dmychadla s postranním kanálem patří díky jednoduché konstrukci k téměř bezúdržbovým strojům. Výkonově jsou běžně vyráběna od 200 Watt do 30 kW, do maximálního tlaku 700 Mbar a průtoku až do 1100 m3/hod. Princip dmychadel s postranním kanálem je velmi jednoduchý. 2-polový asynchronní motor (2900 ot/min při 50 Hz) pohání turbínu (více lopatkové oběžné kolo – až 200 lopatek), která unáší vzduch a odstředivou silou tlačí excentricky vzduch na stator těla dmychadla. Jelikož jsou při výrobě dodržovány vysoké tolerance – 100 micrometrů mezi statorem a rotorem, vzduch má možnost odcházet pouze jedinou cestou a tou je výstupní otvor. Při vyšší tlakové zátěži se vzduch vrací na vstup přes vůle (100 micronů) statoru/rotoru oběžného kola a tím dochází ke snížení účinnosti. Proto tato dmychadla není dobré používat při vysokých tlacích. Osobně doporučujeme tato dmychadla používat na aplikace diskontinuální a pro kontinuální/nepřetržitý provoz pouze do 250 mBar. Konkurence slibuje i vyšší tlaky, ale vždy to závisí na kombinaci faktorů tlak/okolní teplota/možnosti chlazení a větrání odvodu odpadního provozního tepla od dmychadla. Tato dmychadla mají své slabé místo a tím je nedostatečné  chlazení ložisek. Při vysokých tlacích – např. 400 mBar je teplota výstupního vzduchu až 120°C v závislosti na okolní teplotě. Na ložiscích může teplota dosáhnout až 200°C a poté dojde k rozpuštění tukové náplně ložiska, což má další důsledky - zadření ložiska. Pokud uživatel nemá kvalitní motorovou ochranu, tak dojde k dalšímu poškození, a to spálení elektrického vinutí motoru. Díky jednoduché konstrukci a nízkým výrobním nákladům patří dmychadla s postranním kanálem k nejlevnějším strojům na výrobu většího množství vzduchu. Uživatel ovšem musí respektovat technické možnosti a limity těchto zařízení. Nejběžnějšími aplikace jsou nízkonákladové ČOV, provzdušňování sádek, perličková masáž, vodní atrakce, průmyslové vysavače, pneumatická doprava lehkých sypkých hmot, většinou v plastikářském a oděvním průmyslu.
 • Rootova dmychadla (pojmenované po panu Rootovi) s lidově zažitým názvem „ piškotová dmychadla" nebo taky mylně nazývaná Rootsova dmychadla ( špatně přeloženo z anglického názvu  Root’s blower ) , patří k objemovým strojům. Princip výroby stlačeného vzduchu je zcela odlišný od dmychadel s postranním kanálem. Pokud dmychadlo s postranním kanálem můžeme přirovnat k odstředivému čerpadlu, tak Rootovo dmychadlo s trochou nadsázky můžeme přirovnat k zubovému čerpadlu. Rootova dmychadla dosahují podstatně vyšších tlaků (až 1,2 Bar = 1200 Mbar) ovšem pro kontinuální provoz je možné v jednostupňovém provedení doporučit pouze do 700 mBar. Pro teplejší oblasti s vyšší okolní teplotou doporučujeme dmychadla do 700 mBar pouze s přídavným nuceným chlazením vodním roztokem. V praxi se používají i do vyšších tlaků, násobením tlaku vícestupňovým zapojením. Osobně si ale myslím, že v dnešní době je to již přežitek, protože mají z hlediska energetické náročnosti nízkou účinnost (vyvíjí vysokou tepelnou energii). Pro vyšší tlaky doporučujeme použít spíše lamelové kompresory, pro vyšší průtoky od 200 m3/hod spíše šroubová dmychadla, nad 500 m3 je ekonomicky výhodnější použití turbodmychadel. Naše Rootova dmychadla dodáváme od výkonu 0,75 kW (30 m3/hod) do 100 kW (5.000 m3/hod).

Rootsovo nebo Rootovo dmychadlo?

Hodně lidí má zažitý nesprávný název Rootsovo dmychadlo, ale správně se nazývá Rootovo dmychadlo.

Název pochází z angličtiny odvozené od vynálezce pana E. K. Roota, ale lidé zaměňují s výrazem Root – kořen, Roots – kořeny.

Správně je v angličtině Root’s blower - přeloženo: dmychadlo od Roota (pana Roota ).

E. K. Root vynalezl princip tohoto „piškotového“ dmychadla – technicky správně dmychadlo s rotujícími písty, proto Rootovo dmychadlo.