• vyrobeno z polypropylenu
 • vhodné pro vodohospodářství
 • možno objednat v různých barvách í rozměrech                         Stáhnout katalogový list

sheet matala 4 types

Progresivní bio-filtrační média Matala

Filtrační média Matala fungují jako všestranné mechanické i biologické filtry a svou unikátní technologií představují poslední generaci filtrace na trhu. Využívají se nejčastěji v čističkách odpadních vod, dále pak pro čištění vody v řekách či v akvaristice.

Samotné médium je tvořeno zkroucenými vlákny ze sloučenin termoplastů - polypropylenu.

Matala je pokročilé třídimensionální filtrační médium pro filtraci vody s udržením optimálního ekosystému. Jedná se o vysoce vzdušnou strukturu plastového produktu s velkým povrchem, umožňující optimální rozvrstvení bakterií.

 

Výhody Matala

 • K dispozici jsou 4 různé hustoty filtračního materiálu, umožňující vytvářet stupňovitou mechanickou a biologickou filtraci
 • Dobré adhesivní (přilnavé) vlastnosti pro nitrifikační bakterie, které přeměňují amoniak na dusičnany
 • Velký povrch, zajišťuje stabilní růst bakterií
 • Snadný průtok vody skrz média
 • Velmi odolné proti zanesení
 • Jednoduchá údržba
 • Stabilní, netoxický a pevný materiál – polypropylen
 • Samonosný (nepotřebuje podpěru)
 • Snadné řezání a upevnění
 • Nízká hmotnost (např. oproti pískovému filtru)

Matala v rolích

biofiltry02

Matala v deskách

biofiltry03

Vícestupňový filtr

biofiltry04

Na začátku čistění odpadní vody je v biologických čistírnách voda zatížena (znečištěna) – má vysoké hodnoty biochemické spotřeby kyslíku (BSK), což značí velké množství mrtvé organické hmoty, kterou zpracovávají heterotrofní bakterie. Ty rostou velmi rychle a vytvářejí dlouhé řetězce. Proto v aktivaci mohou být nejhrubší MATALA bio filtry s velmi řídkou hustotou (relativně malým povrchem - cca 150 m2/m3).

V dalších sekcích jsou již bio částice natráveny heterotrofními bakteriemi a jejich zplodiny slouží jako potrava pro nitrifikační bakterie. Ty vyžadují větší povrch bio filtru pro intenzivní čistění a navíc nevytváří tak velké shluky. Proto je vhodné použít MATALA s větším povrchem – až 290 m2/m3.

Pro dočistění na výstupu pro snížení BSK (např. z 30 µg na 4 µg je vhodné kombinovat střední MATALA 290 m2/m3 s vysokou hustotou MATALA 365 m2/m3.

Další efekt MATALA desek

Různá hustota nám dává možnost kombinovat v sekvencích nebo odděleně a vytvářet jedinečné filtry pro konkrétní potřeby zákazníka. To je největší výhoda, kterou MATALA nabízí. Žádná jiná média na trhu neposkytují takovou výkonnost stupňovité, progresivní filtrace.

MATALA efektivně oddělují velké a menší částice, které se dále čistí, následně uvolňují a přecházejí do jemnější filtrace.

MATALA má další přednost a to je volný průtok vody bez jednosměrného laminárního proudění, kdy je na mezní vrstvě nulová rychlost a dochází k intenzivnímu usazování biomasy a zanášení.

MATALA má vysoký volný objem (tzn. pouze 4-6 % celkového objemu filtru, zabírají vlákna, zbytek objemu zabírá voda) = dlouhý retenční čas (čas zdržení vody ve styku s bio médii).

MATALA nepotřebují žádnou podpůrnou konstrukci. Jsou samonosné.

 

Biologický povrch pro mikrobiální růst

Volný objem v %

ČERNÁ

150 m2/m3

92 %

ZELENÁ

290 m2/m3

93 %

MODRÁ

365 m2/m3

94 %

ŠEDÁ

 460 m2/m3

94 %

 

K dispozici je 8 průměrů: 20", 22", 24", 27", 30", 37", 42" a 48“ (1“ =25,4 mm).

biofiltry06

Tento systém je nejlepší k odstřeďování a sedimentaci.

Nazývaný jako VORTEX filtrační systém

 • Jednoduchá výroba a údržba
 • Možnost opět kombinovat 4 hustoty MATALA pro progresivní filtraci

biofiltry07
(Kolonizace biofiltrace mikroorganismy)

Skupina

Hmyz/kroužkovci

Míra znečištění

A

01-larvajepice
Larva jepice

02-larvaposvatky
Larva pošvatky

Nízké nebo žádné

A

03-larvavazky
Larva vážky

04-larvamotylice
Larva motýlice

Nízké nebo žádné

B

05-larvachrostika
Larva chrostíka

06-blesivecpotocni
Blešivec potoční

Lehké znečištění

C

07-beruskavodni
Beruška vodní

08-nitenkaobecna
Nitěnka obecná

Střední znečištění

D

09-pestrenkatrubcova
Pestřenka trubcová (larva)

Velké znečištění

E

Žádný živý hmyz/kroužkovci

Vysoké znečištění