Princip činnosti

Dmychadlo s bočním/postranním kanálem je rotační stroj pro stlačování a dopravu vzduchu a také jiných plynů. Pracuje na principu otáčení lopatkového oběžného kola (turbíny) uvnitř pevného statoru, kdy je vzduch nasáván do pracovních "kapes" mezi lopatky a stator, postupně radiálně urychlován , stlačován a takto rotující medium/vzduch je po každé otáčce motoru odstředivou silou vyfukováno ven. Ke kompresi proudícího/rotujícího vzduchu dochází ve speciálně tvarované kompresní komoře (tzv. bočním kanále - odtud název dmychadla).

Fyzikální princip: kinetická/pohybová energie využívající odstředivé síly z rotačního oběžného kola se přenáší na čerpané médium a vytváří jeho proudění .

Takto navržené dmychadlo s bočním vstupem může být použito jak pro vytváření vakua, tak přetlakového vzduchu. Dva tlumiče instalované na sací a výtlačné straně zaručují kontinuální a tichý provoz.

turbína dmychadla s  bočním kanálem

Příklady použití:

 -provzdušňování nádrží v odchovnách ryb
- provzdušňování biologických čistíren odpadních vod
- úpravny průmyslových a pitných vod (demineralizace)
- průmyslové vysavače                                                                
- perličkové masážní koupele
- vzduchová ložiska/polštáře
- vzduchové nože
- vakuové manipulátory
- odsávání spalin

 

263 1

 

RB 30, 40, 50, 60, 80  dmychadlo s postranním kanálem

 

Stáhnout více informací ve formátu PDF

 

Stáhnout Návod na obsluhu a instalaci dmychadel s postranním kanálem

 

Stáhnout  Nákres  instalace -  tlakové x podtlakové použití