Membránové lineární kompresory  pracují na principu vibračního motoru .
- Magnet/aktivační rameno kmitá v elektromagnetickém poli cívek . Aktivační rameno je spřaženo s membránami, kompresní komory membrán jsou opatřeny zpětnými ventily, které určují směr proudění vzduchu.
- Pohyblivá část kompresoru je zavěšena na membránách a volně pluje v elektromagnetickém poli mezi cívkami, nepotřebuje tedy žádná ložiska a tedy nedochází k žádnému pasivními tření .
- Kompresory se vyznačují dlouhou životností , spolehlivostí a nízkou spotřebou elektrické energie
- Kompresory jsou opatřeny elektrickými tepelnými pojistkami chránícími kompresor před přehřátím. Při zvýšení teploty pojistky odpojí cívky od napětí a kompresor se vypne na dobu potřebnou k dostatečnému zchladnutí.
- Kompresory jsou vybaveny mikrospínači chránícími zařízení před jeho zničením při protržení membrán . Mikrospínač zaznamená výrazné zvětšení zdvihu membrán (aktivační rameno zavadí o páčku mikrospínače ) a odpojí cívky od napětí, čímž kompresor vypne.
Aplikace:
- Provzdušňování domovních ČOV
- Provzdušňování odchoven ryb
- Provzdušňování jezírek
- Různé medicínské aplikace
- Vzduchová ložiska