Rootsova dmychadla

jsou dmychadla se dvěma speciálně tvarovanými rotačními písty. Osy rotací pístů jsou rovnoběžné a speciální cykloidní tvar jejich průřezu (tvar osmičky =  "piškotu" nebo i tvar  s více výstupky) zajišťuje, že se vzájemně doplňují v každé poloze. Písty jsou navzájem spojeny ozubeným převodem umožňujícím jejich rotaci v oválném tělese dmychadla v opačných směrech. Podélně jsou písty přímé nebo mírně zakroucené do šroubovice, což zajišťuje plynulejší chod. Písty se dříve vyráběly dvou lamelové, dnes vyrábíme pouze  tří  lamelové (zubové) verze s vyšší účinností.

Princip Rootova dmychadla

Během rotace se cyklicky mění objem prostoru uzavřeného mezi písty. Změna (zmenšení) objemu se využívá na stlačování pracovního plynu. V části, kde se objem zvětšuje a klesá tlak, je vyústění nasávacíhootvoru, zatímco v části kde se objem zmenšuje a stoupá tlak je vyústění výtlačného otvoru.

Vertikální Rootova dmychadla vyrábíme ve výkonovém rozsahu od 20 m3/h až 2.000 m3/h.

Hlavní výhodou je dosažení výstupního tlaku již při malých otáčkách. Účinnost je závislá hlavně na přesnosti výroby pístů a vzdálenosti mezi písty navzájem a ke skříni. Ozubené soukolí zajišťuje synchronní bezdotykový chod obou pístů. Písty proto nevyžadují žádné mazání a dopravované médium není znečišťováno mazivem a otěrem. Princip dmychadla umožňuje přepravu nejen plynů, ale i kapalin a sypkých látek - např.cementu, různých granulí apod.
Rootova dmychadla se používají ke zpracování vysokých průtokových množství při potřebě malého tlakového rozdílu. Používají se k transportu plynů, odvětrávání, přepravě média, v aeračních systémech v čistírnách odpadních vod, při úpravě pitné vody, dopravě agresivních plynů, v průmyslových kotlích, pneumatické dopravě sypkých hmot a granulí, v potravinářském průmyslu, ve vakuové technice, k odběru vzorků vzduchu, vytváření podtlaku v prostorech, odsávání kontaminovaných par atd.
Nejrozšířenějším použitím Rootových dmychadel středních a velkých velikostí je čištění odpadních vod. Dmychadla se zde používají na provzdušňování v nádržích se splašky. Vzduch v kalové vodě podporuje množení aerobních bakterií, které ji následně čistí.
Možné použití Rootových dmychadel:
• Provzdušňování/okysličování vody v biologických čistírnách odpadních vod.
• Okysličování vodních nádrží ve velkochovech ryb.
• Okysličování zmineralizovaných vod k vyloučení manganu, železa.
• Pneudoprava.
• Průmyslové odsávací zařízení, průmyslové vysavače.
• Průmyslové pece.
• Podltakové / vakuové přísavky pro manipulaci s těžkými, objemnými tělesy.
• Vzduchová ložiska.
• Vzduchové ofukovací nože.
• Vzduchové brány.
• Praní pískových filtrů.
• Vzduchová masáž v lázeňství a wellness...

 

 Rootovo dmychadlo SdB 2

Rootova dmychadla MPVB

 

 

Rootovo dmychadlo KTB 32A75

Stáhnout více informací ve formátu PDF