Frekvenční měnič LS600

Série frekvenčních měničů série LS600 patří k základním frekvenčním měničům pro jednoduché aplikace. Měnič je kompaktní, nevyžaduje příliš rozsáhlé nastavení parametrů a je možné jej řídit pomocí digitálních kontaktů případně analogového vstupu. Výkon měniče by měl odpovídat výkonu řízeného motoru.

Parametry

-              Rozsah výstupní frekvence: 0.5-240 Hz

-            Výstupní napětí = vstupní napětí = 3 x 400V ± 10 % při f napájecí =  výstupní

-             Analogový vstup pro řízení frekvence: DC0-5V, DC0-10V, 0-20mA

-            Před-programované digitální vstupy: FWD, REV, RESET, ERROR,…

-            Lineární nastavení V/f křivky

-            Nosná frekvence PWM: 3000-15000 Hz

-            Výstup modulován pomocí SVPWM

 

 

Frekvenční měnič LS650

Série frekvenčních měničů série LS650 patří k univerzálním frekvenčním měničům pro řízení asynchronních třífázových motorů. Jedná se o měniče se skalárním řízením pomocí V/f křivky. Měnič disponuje ovládacím panelem, komunikační linkou RS485 pro vzdálenou správu, digitálními i analogovými vstupy pro přímé připojení ovládacích prvků/senzorů, PID regulátorem, digitálním a analogovým výstupem pro zpětnou vazbu do systému o chodu motoru.

Na rozdíl od série LS600 lze do měniče zadat parametry motoru – nominální proud, napětí a frekvenci. Tím lze docílit kvalitnějšího řízení a zároveň ochrany motoru před přetížením.

Frekvenční měnič v sobě obsahuje řadu ochranných funkcí – odpojení výstupu při překročení jmenovitého proudu po určitou dobu, automatickou regulaci napětí při zrychlování, pozastavení náběhu při překročení maximálního proudu, nastavení délky rozběhu/zastavení, kompenzace skluzu,…

Jmenovitý výkon měniče nemusí striktně odpovídat výkonu motoru (může být větší), jelikož pro výpočet řízení a funkci ochranných prvků se používají jmenovité parametry motoru, uložené do měniče. 

Parametry

-            Rozsah výstupní frekvence: 0.1-300 Hz

-            Výstupní napětí: 3x400V při jmenovité frekvenci motoru

-            Možnost přetížení CT/VT: 150%-60s / 120%-60s

-            Nosná frekvence PWM: 2000-16000 Hz

-            8x Digitální vstup pro ovládání měniče

-            Analogové vstupy: 1x proudový 0-20 mA, 1x napěťový 0-10 VDC

-            1x Analogový výstup, 1x Digitální výstup

-            Lineární, bilineární nastavení V/f křivky

-           Výstup modulován pomocí SVPWM

-            RS485 komunikační linka, max. 38400 BPS

-            Režim čerpadla, PID regulátor

-             Kompenzace skluzu

 

 

Frekvenční měnič LS800


Série měničů LS800 je nejvyspělejší řada námi nabízených frekvenčních měničů. Umožňují nejpokročilejší funkce řízení asynchronních motorů, požadují však pokročilejší znalosti obsluhy.
Na rozdíl od LS600 a LS650 umožňuje LS800 vektorové řízení motoru. Výstupní parametry z měniče (frekvence, napětí) jsou určovány nikoliv z V/f křivky, ale z matematického modelu motoru a uložených parametrů motoru v měniči (setrvačnost rotoru, indukčnosti a odpory rotoru a statoru, proud naprázdno). Řízení je poté přesnější a motor může pracovat velice efektivně s velkým kroutícím momentem i při nižších otáčkách. Parametry motoru (jak elektrické tak mechanické) si měnič dokáže zjistit automaticky pomocí běhu ve speciálním režimu případně mohou být zadány manuálně. Měnič zároveň nabízí zpětnou vazbu o otáčkách/poloze rotoru pomocí enkodéru. Při správném seřízení dokáže měnič řídit motor s přesností na 1 rpm. Přímo na měniči lze během provozu (případně přes komunikační linku) zjišťovat proudy na jednotlivých fázích, zdánlivý, činný, jalový výkon motoru, výstupní napětí, výstupní frekvence, otáčky rotoru atd.
Měnič také umožňuje pracovat ve skalárním režimu (V/f křivka) buďto se zpětnou vazbou nebo bez ní. Dále pak ve zmíněném vektorovém řízení s/bez zpětné vazby.
Kromě zmíněného vektorového řízení měnič umožňuje vše, co umožňuje série LS650 – PID regulátor, digitální a analogové vstupy, ochranné funkce, RS485...
Výkon měniče by měl přibližně odpovídat výkonu motoru.

Parametry:


- Rozsah výstupní frekvence: 0.0-400 Hz
- Výstupní napětí: 3x400V při jmenovité frekvenci motoru
- Nosná frekvence PWM: 2000-16000 Hz
- 8x Digitální vstup pro ovládání měniče
- Analogové vstupy: 1x proudový 0-20 mA, 1x napěťový 0-10 VDC
- 2x Analogový výstup, 3x Digitální výstup
- Vektorové řízení
- Funkce automatické detekce elektrických a mechanických parametrů motoru
- Možnost využití brzdných odporů
- Lineární, bilineární případně kvadratické nastavení V/f křivky
- Výstup modulován pomocí SVPWM
- RS485 komunikační linka, max. 38400 BPS
- Režim čerpadla, PID regulátor
- Kompenzace skluzu
- Režim úspory energie
- Připojení enkodéru