Rozběhový startér 1

V naší nabídce  jsou sofstartéry pro motory s výkonem 3 HP - 40 HP.

Nejčastější využití mají u  Rootových dmychadel a  čerpadel s vyšším výkonem.

Proč používat sofstartéry?  

Při zapnutí asynchronního motoru se dá postupovat různými způsoby. Jedním z nich je přímé zapojení motoru v klidovém stavu do sítě. Při takovém spuštění je záběrový proud až 7x vyšší, než jaká je jeho provozní, nominální hodnota, což může působit problémy s vypadáváním jištění motoru, dochází k výkyvům napětí v elektrické síti atd. Dalšími nevýhodami takového spuštění jsou velké mechanické rázy jak motoru, tak celého navazujícího soustrojí. Pokud je motor takovýmto způsobem spouštěn a vypínán častěji, je jeho celková životnost a životnost navazujícího soustrojí výrazně zkrácena - více viz. křivky v grafu proud I (A)/čas t (sec)  pod textem.  

Pro odstranění těchto jevů se často používá spouštění přes frekvenční měnič nebo tzv. soft-starter. Na rozdíl od frekvenčního měniče je soft-starter aktivní pouze při startu motoru, po náběhu na provozní frekvenci soft-starter motor dále nijak neovlivňuje. Naproti tomu frekvenční měnič moduluje napájecí signál motoru po celou dobu provozu. Soft-starter tedy najde využití v oblasti, kdy je nutno zajistit pouze  hladké nastartování, ale regulace otáček během provozu není vyžadována.

Soft starter při startu omezuje velikost výstupního napětí a řídí tok proudu, čímž dojde k pozvolnému, hladkému spuštění motoru. Motor se soft starterem tedy může být opakovaně spouštěn a na jeho životnosti se opakované spouštění neprojeví.

Další výhodou použití soft starteru jsou ochranné funkce : je hlídána  ztráta napájecí fáze, přetížení motoru, zablokování motoru nebo jeho přehřátí.

Soft starter umožňuje nastavení doby spouštění a také kroutícího momentu během startování pomocí potenciometrů. Může být zvolen také režim spuštění: pozvolný náběh, start s omezením proudu, rázové nastartování

Soft-starter disponuje přepínacími kontakty pro zpětnou signalizaci stavu startování, normálního chodu motoru, příp. poruchy. Spouštění motoru probíhá sepnutím kontaktu na svorkovnici soft-starteru. Připojují se 3 vstupní napájecí fáze, 3 výstupní fáze do motoru a také AC230V pro napájení řídící elektroniky.

Soft-starter také disponuje funkcí soft-stop, která najde uplatnění například u čerpadel, kde by náhlé zastavení oběžného kola mohlo vytvořit hydraulický ráz.

 

Parametry:
- Doba náběhu: 1-40 s
- Startovací moment: 100-500%
- Doba zastavování: 1-60 s
- Teplota okolí: -10 až 50° C
- Izolační odpor: > 20 M Ω
- Napájecí napětí: 3x380-440V
- Napájecí napětí řídící elektroniky: 230V AC
- Povel k nastartování: bez-napěťový kontakt
- Pracovní frekvence: 50-60 Hz
- Maximální špičkové napětí: 1200-1600 V

 Softstarter - graf