Stanice na přípravu polymeru slouží k přípravě aktivovaného polymeru (flokulantu) z čisté vody a koncentrátu polymeru (v tekuté nebo práškové formě), pro přímé následné použití v našich odvodňovacích strojích MP DW.   Využití ale naleznou také v dalších průmyslových odvětvích, kde dochází k technologickému procesu čištění a úpravy  kapalin.  

Dodáváme dva typy polymerizačních stanic:

1) Manuální polymerizační stanice

   Jedná se o jednoduché zařízení, vyžadující přítomnost obsluhy pro přípravu polymeru. Stanice obsahuje samotnou nádrž, míchadlo a vypouštěcí ventil. Stanice dodáváme o různém objemu.

Stáhnout více informací ve formátu PDF

 

2) Automatická polymerizační stanice 

    Tato stanice se skládá ze dvou komor – míchací a skladovací. Jakmile hladina připraveného flokulantu ve skladovací komoře klesne pod danou úroveň (tzn. pod spouštěcí hladinovou sondu),  je  zahájen  nový cyklus  přípravy    polymeru. Skladovací komora slouží zároveň jako místo, odkud dávkovací čerpadlo navazující technologie čerpá hotový flokulant  do odvodňovacího stroje MP DW. Výhodou této stanice je automatizovaný provoz. Lze např. nastavit doby  míchání, dávkování a  časové limity pro některé automaticky probíhající operace. 

Stáhnout více informací ve formátu PDF

 

 MG 4480  MG 6159  MG 6170