Vlastní odvodňovací zařízení? Investice se Přerovu nad Labem vrátila za 1 rok

Ve Středočeském kraji, v polabské nížině leží Přerov nad Labem, obec, ve které žije asi 1200 obyvatel přibližně ve 450 domácnostech. Na celém souvisle zastavěném území obce je vybudována podtlaková splašková kanalizace, která byla dokončena v roce 1997. V Přerově nad Labem je také čistírna odpadních vod (ČOV).

Problém jménem kal

Obec Přerov nad Labem stála na prahu roku 2020 před krizí kalového hospodářství. Když na scénu vstoupila pandemie Covid-19, problémy související s odvozem a likvidací tekutého kalu z ČOV se ještě víc prohloubily. Společnost VaK Nymburk, která zajišťovala odvoz nezahuštěných kalů, či kaly odvodňovala mobilním zařízením na obecní ČOV, se potýkala s častými výpadky personálu.

„Velice reálně nám hrozilo, že jednoho rána nebudeme mít jak kaly odvážet, zahušťovat a likvidovat. V pandemické situaci a za našich nevyhovujících podmínek to mohlo přijít skutečně ze dne na den.“

JIŘÍ BENEŠ, starosta Přerova nad Labem

Obec zároveň trápily velmi vysoké náklady za odvoz velkého objemu nezahuštěných kalů k finálnímu zahuštění v kalové koncovce firmy VaK Nymburk, která tuto službu Přerovu dodávala.

Bod zlomu: potřeba vlastního odvodňovacího zařízení

Tato každodenní nejistota, zvyšující se objem vyprodukovaných kalů během pandemie a rostoucí náklady na transport a likvidaci odpadu donutila obec k zamyšlení, zda se jí vyplatí pořízení vlastního výkonného odvodňovacího zařízení.

Kladné reference především

Vedení obce si od nového zařízení slibovalo spolehlivý a kontinuální provoz zahušťování kalů, tzn. hledali odvodňovací zařízení s adekvátní kapacitou pro daný počet obyvatel, včetně přiměřené rezervy v případě dalšího urbanistického růstu obce. Důležitá byla i dostupnost náhradních dílů a rychlého servisu.

Zástupci obce dali především na reference a osobní prohlídky podobně velkých municipalit, kterým se investice do vlastního odvodňovacího zařízení vyplatila.

Vyhrává ten nejlepší

Rozhodnutí nemohlo padnout z hodiny na hodinu. Na trhu existuje několik odvodňovacích technologií, všechny mají výhody i nevýhody.  Zástupci obce navštívili šest menších zařízení a dva velké provozy.

„Zvažovali jsme bubnová síta, odstředivku i šnekový kalolis. S ohledem na zkušenosti z provozu, kapacitu i výkonnost nám přišly šroubové lisy jako nejvhodnější.“

JIŘÍ BENEŠ, starosta Přerova nad Labem

Šroubový lis firmy MIVALT byl jedním z možných řešení. Tuzemský dodavatel měl pro Přerov nad Labem nesporné výhody, především s ohledem na servis a technickou podporu.

Rychlé uvedení do praxe

Výhoda místního dodavatele se ukázala brzy v praxi. Od samotného rozhodnutí, které uspíšila patová situace kolem Covidu, neuběhlo mnoho týdnů. Brněnská firma MIVALT byla schopná zapůjčit a dodat odvodňovací zařízení vhodné pro velikost obecní ČOV téměř ze dne na den.

„Petr Mívalt s námi prošel řešení celé koncovky, umístění zařízení do kontejneru i to, že jsme si tento kontejner mohli sami předpřipravit dle zaslané dokumentace, což celý proces značně urychlilo.“ 

JIŘÍ BENEŠ, starosta Přerova nad Labem

Výsledky mluví samy za sebe

Odvodňovací šroubový lis snížil náklady obce na likvidaci kalů výrazným způsobem a tím se zlepšila celková bilance provozu ČOV. Dodaná technologie splnila vše nad očekávání, což vedlo k tomu, že obec zapůjčené a pronajaté zařízení velmi brzy odkoupila. Investice do šnekolisu se vrátila už během 1 roku a od té doby přináší do obecního rozpočtu obrovské úspory.

Zajímavá data:

  • V roce 2019 bylo k likvidaci téměř 1300 m³ kalu, kdežto po pořízení odvodňovacího zařízení v roce 2020 pouhých 460 m³, což dokazuje efektivitu odvodnění.

  • Díky výše zmíněnému klesly náklady na likvidaci kalů téměř na třetinu.

Nový stroj ovlivnil chod místní ČOV, zajistil kontinuální provoz bez stresového faktoru možných výpadků způsobených lidským faktorem. Umožnil obci stát se nezávislou na dodavateli odpadových služeb.

Odvodňovací zařízení zajistí i budoucí generace

Obec předpokládá, že pořízení šnekolisu je již finálním řešením v oblasti odvodnění kalů. Technologie nabízí kromě nízké poruchovosti a dlouhé životnosti totiž také dostatečnou rezervu pro případ zvýšeného zatížení plánovanou maximální výstavbou v obci.

„Firma MIVALT a její technologie nám vyřešila palčivý problém s odvodněním a odvozem kalů a tím i snížení celkových nákladů na odpadové hospodářství.“

JIŘÍ BENEŠ, starosta Přerova nad Labem

Jestli řešíte podobné trable na úrovni municipální nebo průmyslové čistírny odpadních vod, šroubový lis je vhodným způsobem, jak zkrotit náklady a vyřešit zahuštění kalů. Můžete se na nás obrátit s nezávaznou konzultací.