Naše společnost realizovala projekt s názvem FVE 19,92 kWp MIVALT,

na který byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

EU

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001730

Popis projektu včetně cílů:                    

Projekt řeší relativně významné stávající výdaje na nákup elektrické energie, což souvisí s významnou spotřebou energie a také jejím zdražením (nárůstem cen). Hlavní těžiště spotřeby energie spočívá v technologických procesech, což ukazuje na relativně vysokou energetickou náročnost podnikatelské činnosti.

Z výše uvedených důvodů bylo hlavním záměrem a cílem projektu pořídit inovativní technologie s využitím obnovitelných zdrojů energie, a to konkrétně FV systém o výkonu 19,92 kWp umístěný na střešní konstrukci budovy určený pro vlastní spotřebu. FV systém je připojen do sítě.