Aquatech Amsterdam

Stále rozšiřujeme teritoria, kam úspěšně dodáváme naše odvodňovací zařízení. Využili jsme příležitosti opět vystavovat a opět se setkat s našimi stávajícími zákazníky a distributory. A současně oslovit zákazníky nové. Zájem o naše zařízení předčil naše očekávání. Především nás potěšila vysoká odborná úroveň návštěvníků, kteří přicházeli s konkrétními dotazy a s potřebou řešit konkrétní projekty. V tomto nebyl rozdíl, zda se jednalo o návštěvníky z Evropy, Afriky, Jižní Ameriky či Dálného východu.