Šroubový kalolis jako vhodné řešení pro snížení  hlučnosti ČOV

Ve světě kalového hospodářství existuje mnoho technologických řešení, kterými čistírny odpadních vod (ČOV) mohou odvodňovat kaly. Některá zařízení už mají svá nejlepší léta za sebou a pomalu dosluhují, na místo nich se do popředí víc a víc dostávají moderní a  vysoce účinné odvodňovací stroje. I ty však mohou mít své záporné stránky. Proto je vždy potřeba zvážit všechny aspekty, aby nákup drahého stroje nebyl v budoucnosti bolavou investicí. Víte, že jedním z častých rozhodovacích kritérií, jaké odvodňovací zařízení do ČOV vybrat, bývá míra hlučnosti a vibrací? Předvedeme náš šroubový kalolis na jedné konkrétní referenční instalaci.

Ticho až na prvním místě

S trochou nadsázky lze říct, že právě „tichý“ provoz šroubového kalolisu nám získal zakázku v Bystřici pod Hostýnem. Čistírna odpadních vod pro ​​16 800 EO leží na hranici Olomouckého a Zlínského kraje. Její provoz, zejména kalové hospodářství, významným způsobem ovlivňuje také místní mlékárna. Odpadní vody z mlékárenských provozů umí s kalem dost zamávat a obecně bývá složitější ho odvodnit. V místní ČOV fungoval téměř 20 let starý pásový lis. Byl už na hranici životnosti, proto byl dost poruchový a časté servisní zásahy jeho provoz významně prodražovaly. Rozhodnutí vyměnit odvodňovací zařízení tedy padlo, otázkou bylo, co pásový lis v bystřické ČOV nahradí. Jedním z rozhodujících faktorů byla míra hlučnosti. Lisovna se totiž nachází ve stejné budově, jako administrativní zázemí celé čističky. Hledal se tedy stroj, který nebude rušit ani pracovníky, ani nejbližší okolí.

Starý za nový s výhodami

Starý lis se potýkal s problémy s kapacitou, spolehlivostí a velkou hlučností. Změna byla nutná a kritéria výběrového řízení jasná. Provozovatel si nechal vypracovat několik projektových dokumentací na obměnu kalového hospodářství. Ve hře byla mimo jiné i odstředivka, která je však energeticky náročná a její provoz poměrně hlučný. Srovnání výhod a nevýhod různých typů odvodňovacích zařízení jsme podrobně rozebrali v článku. Zákazníkovi se naše „čísla“ líbila a tak jsme se domluvili na testování s naším šroubovým kalolisem přímo na místě činu. A ten mluvil sám za sebe. Vidět odvodňovací stroj ve svém ostrém provozu nic nenahradí.

Kalolis v hlavní roli

Šroubový lis, šnekový lis nebo jednoduše kalolis u zákazníka zabodoval pro svou jednoduchost, rychlé zapojení do provozu, malou poruchovost, nižší pořizovací náklady a výrazně nižší míru hlučnosti a vibrací oproti odstředivce. Šroubový kalolis můžete totiž umístit kamkoliv bez nutnosti budování odhlučňovacích zdí. Tichý provoz byl patrně tím hlavním důvodem, proč jsme změnu odvodňovacího zařízení realizovali v Bystřici právě my.

Dodávka na klíč

Samotnou dodávkou stroje do ČOV to pro nás ale nekončí. Většina instalací s sebou nese i další dílčí úkoly. V bystřické ČOV jsme se ve spolupráci s generálním dodavatelem, který se postaral o kompletní stavební práce, podíleli na rozsáhlejším projektu na klíč. Kromě nového odvodňovacího kalolisu střední velikosti jsme se ujali například větších zámečnických prací. Realizace patřila k těm složitějším, protože prostory lisovny se nacházejí ve třech výškových úrovních, které se musely šikovně propojit tak, aby celé odvodňovací zařízení fungovalo efektivně.

Kalolis a spol.

V lisovně zůstal z původního vybavení pouze repasovaný dopravník, který převáží odvodněný kal ze šnekolisu do transportního kontejneru umístěného venku. Nový stroj jsme museli umístit do prostoru nad tento dopravník, proto jsme vybudovali i výškově nastavitelné podium, k němu obslužné pochozy a schodiště včetně zábradlí. To jsou ty zmíněné zámečnické práce, o které se umíme také beze zbytku postarat. Součástí dodávky byly ještě dvě podávací čerpadla umístěná ve sklepních prostorách pod lisovnou a nerezové propojení všech zařízení (kompletní propojení kalové nádrže čerpadel a šnekolisu).

Máme radost z každé takové úspěšné realizace, kdy v praxi vidíme, jak naše odvodňovací zařízení pomáhá zpracovat kaly z komunálních i průmyslových vod.

Dělá vám starosti vaše staré odvodňovací zařízení? Není už konečně čas na změnu? Účinné a nehlučné šroubové lisy sníží objem kalu s malou spotřebou energie.