Dmychadla s postranním kanálem

Mivalt - Dmychadla a kompresory - Dmychadla s postranním kanálem - RB 30, 40, 50, 60, 80

RB 30, 40, 50, 60, 80

Dmychadla s bočním/postranním kanálem.

Poptávka

Princip činnosti:

Dmychadlo s bočním/postranním kanálem je rotační stroj pro stlačování a dopravu vzduchu a také jiných plynů. Pracuje na principu otáčení lopatkového oběžného kola (turbíny) uvnitř pevného statoru, kdy je vzduch nasáván do pracovních "kapes" mezi lopatky a stator, postupně radiálně urychlován , stlačován a takto rotující medium/vzduch je po každé otáčce motoru odstředivou silou vyfukováno ven. Ke kompresi proudícího/rotujícího vzduchu dochází ve speciálně tvarované kompresní komoře (tzv. bočním kanále - odtud název dmychadla).

Fyzikální princip: kinetická/pohybová energie využívající odstředivé síly z rotačního oběžného kola se přenáší na čerpané médium a vytváří jeho proudění .

Takto navržené dmychadlo s bočním vstupem může být použito jak pro vytváření vakua, tak přetlakového vzduchu. Dva tlumiče instalované na sací a výtlačné straně zaručují kontinuální a tichý provoz.

Příklady použití:

 • provzdušňování nádrží v odchovnách ryb
 • provzdušňování biologických čistíren odpadních vod
 • úpravny průmyslových a pitných vod (demineralizace)
 • průmyslové vysavače
 • perličkové masážní koupele
 • vzduchová ložiska/polštáře
 • vzduchové nože
 • vakuové manipulátory
 • odsávání spalin

Možnost tlakové/podtlakové instalace

RB 30, 40, 50, 60, 80

Kalkulátor velikosti

Prosím vložte hodnoty průtoku a obsahu sušiny a náš kalkulátor vám navrhne odpovídající velikost stroje.

 • WT primary sludge - raw sludge from activation (ČOV – surový kal z aktivace): 0,5–1%
 • WWT secondary sludge - after final settling tank (ČOV – stabilizovaný, zahuštěný kal): 1,5–4 %
 • Sludge from DAF (Kal z flotace): 2–4 %
 • Biogas station sludges (Kaly z produkce bioplynu): 4–6 %
 • Grease traps, oil separation (Lapáky tuku, olejové aplikace): 4-6%
Látkový průtok: 0 kg/h

Kapacita odvodňovacích strojů – látkového množství sušiny/h :

MP-DW-131: 10 kg/h

MP-DW-201: 30 kg/h

MP-DW-301: 60 kg/h

MP-DW-302: 120 kg/h

MP-DW-401: 140 kg/h

MP-DW-402: 280 kg/h

MP-DW-403: 420 kg/h

Poptávka

Prosím vyplňte základní parametry vaší poptávky či dotazu do tohoto formuláře. My se s vámi v nejkratší možné době spojíme a probereme další potřebné podrobnosti.

Opravte prosím chyby v poptávkovém formuláři.
* povinné pole
Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů
Děkujeme za váš zájem

Rekapitulace Vámi uvedených údajů:

Jméno a příjmení:
Společnost:
Web:
Email:
Telefon:
Váš dotaz: