Membránové kompresory

Mivalt - Dmychadla a kompresory - Membránové kompresory - Air Mac

Air Mac

Membránové lineární kompresory  pracují na principu vibračního motoru.
Magnet/aktivační rameno kmitá v elektromagnetickém poli cívek. Aktivační rameno je spřaženo s membránami, kompresní komory membrán jsou opatřeny zpětnými ventily, které určují směr proudění vzduchu.
Pohyblivá část kompresoru je zavěšena na membránách a volně pluje v elektromagnetickém poli mezi cívkami, nepotřebuje tedy žádná ložiska a tedy nedochází k žádnému pasivními tření.
Kompresory se vyznačují dlouhou životností , spolehlivostí a nízkou spotřebou elektrické energie.
Kompresory jsou opatřeny elektrickými tepelnými pojistkami chránícími kompresor před přehřátím. Při zvýšení teploty pojistky odpojí cívky od napětí a kompresor se vypne na dobu potřebnou k dostatečnému zchladnutí.
Kompresory jsou vybaveny mikrospínači chránícími zařízení před jeho zničením při protržení membrán. Mikrospínač zaznamená výrazné zvětšení zdvihu membrán (aktivační rameno zavadí o páčku mikrospínače ) a odpojí cívky od napětí, čímž kompresor vypne.
 

Poptávka

Kompresor Air Mac je vybaven elektromagnetickým vibračním motorem, jehož vysoká účinnost je jeho obecně známou vlastností.

Jelikož nevznikají pasivní odpory v ložiscích a nedochází ke tření, má kompresor významně levnější provoz (nižší spotřebu elektrické energie) oproti kompresorům vybaveným klasickými motory. Magnetická kotva/člunek je spojena přímo membránami, které pohání a současně je tímto ukotvením ideálně vystředěna v magnetickém poli cívek. Tento vzduchovač / nízkotlaký membránový kompresor/membránové dmychadlo vyniká dlouhou životností a bezporuchovým provozem (praxe potvrzuje tři - šest let bez výměny membrán).

Aplikace:

 • provzdušňování domovních ČOV

 • provzdušňování odchoven ryb

 • provzdušňování jezírek

 • různé medicínské aplikace

 • vzduchová ložiska

 • galvanické vany

Air Mac

Kalkulátor velikosti

Prosím vložte hodnoty průtoku a obsahu sušiny a náš kalkulátor vám navrhne odpovídající velikost stroje.

 • WT primary sludge - raw sludge from activation (ČOV – surový kal z aktivace): 0,5–1%
 • WWT secondary sludge - after final settling tank (ČOV – stabilizovaný, zahuštěný kal): 1,5–4 %
 • Sludge from DAF (Kal z flotace): 2–4 %
 • Biogas station sludges (Kaly z produkce bioplynu): 4–6 %
 • Grease traps, oil separation (Lapáky tuku, olejové aplikace): 4-6%
Látkový průtok: 0 kg/h

Kapacita odvodňovacích strojů – látkového množství sušiny/h :

MP-DW-131: 10 kg/h

MP-DW-201: 30 kg/h

MP-DW-301: 60 kg/h

MP-DW-302: 120 kg/h

MP-DW-401: 140 kg/h

MP-DW-402: 280 kg/h

MP-DW-403: 420 kg/h

Poptávka

Prosím vyplňte základní parametry vaší poptávky či dotazu do tohoto formuláře. My se s vámi v nejkratší možné době spojíme a probereme další potřebné podrobnosti.

Opravte prosím chyby v poptávkovém formuláři.
* povinné pole
Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů
Děkujeme za váš zájem

Rekapitulace Vámi uvedených údajů:

Jméno a příjmení:
Společnost:
Web:
Email:
Telefon:
Váš dotaz: