Trubkové difuzory - jemno-bublinné

Mivalt - Aerační elementy - Trubkové difuzory - jemno-bublinné - Trubkové difusory

Trubkové difusory

Provzdušňovací difuzor je zařízení určené k míchání a okysličení vody využívané v čistírnách odpadních vod, odchovnách ryb, jezírkách a  pod.

Poptávka

Difuzory můžeme rozdělit na:

  • Velko-bublinné
  • Středně-bublinné
  • Jemno-bublinné

Velko-bublinné difusory slouží k míchání vodních mas, kde přenos kyslíku je velmi nízký.

Jemno-bublinné difusory vypouští do vody proud jemných bublinek, které stoupají podstatně pomaleji k hladině než velké bubliny, přivedené do vody přes perforovanou membránu , což umožňuje efektivní přestup velkého množství kyslíku do vody. Vytvoření kyslíkového prostředí umožní růst a množení aerobních bakterií, které velmi intenzivně čistí vodní masy od organických látek, pomáhají tak rozkládat kal enzymatickou činností. Otázka vzduchu je o to důležitější, protože provzdušňováním odpadní vody se spotřebuje okolo 50 – 70 % celkové energie čističky. Difuzory tak svojí vysokou účinností přenosu kyslíku snižují celkovou potřebnou elektrické energii v ČOV. Navíc tato zařízení, umístěná na dně nádrže, umožňují vytvořit flexibilní podmínky (zapnuto/vypnuto) vzhledem k obsahu / potřebě  kyslíku a s tím souvisejícími organismy a regulaci jejich činnost, která je nedílnou součástí čištění odpadních vod. Jedná se tak o vytvoření různých zón, jako jsou oxické či aerobní s dostatkem kyslíku pro život nitrifikačních bakterií, anoxické s velmi malou koncentrací kyslíku, vhodné pro přežití denitrifikačních bakterií, až anaerobní, kde se kyslík nevyskytuje vůbec. Kromě dusíku se z odpadní vody odstraňuje bakteriemi také fosfor.

Difuzory mimo jiné zabraňují usazování kalu na dně nádrže a umožňují míchání.

Vyrábíme a instalujeme trubkové difusory s aerační membránou PUM68 (jemno-bublinné) dlel konkrétních požadavků zákazníka

Polyuretanová membrána je pružná a odolná  jak mechanicky, tak i vůči  agresivnímu prostřední a mikroorganismům.  Doporučená teplota vody maximálně do 30 °C zaručí i dlouhou životnost. Způsob a hustota perforace, společně s vlastnostmi použitého materiálu zajišťují vedle  samovolného odvodňování a  zamezení ucpávání i velké množství jemných bublinek, které usnadňují  přestup kyslíku. Nízká tlaková ztráta a efektivní využití kyslíku se projeví na ekonomice provozu aeračních systémů vybavených těmito membránami. 

Trubkové difusory

Kalkulátor velikosti

Prosím vložte hodnoty průtoku a obsahu sušiny a náš kalkulátor vám navrhne odpovídající velikost stroje.

  • WT primary sludge - raw sludge from activation (ČOV – surový kal z aktivace): 0,5–1%
  • WWT secondary sludge - after final settling tank (ČOV – stabilizovaný, zahuštěný kal): 1,5–4 %
  • Sludge from DAF (Kal z flotace): 2–4 %
  • Biogas station sludges (Kaly z produkce bioplynu): 4–6 %
  • Grease traps, oil separation (Lapáky tuku, olejové aplikace): 4-6%
Látkový průtok: 0 kg/h

Kapacita odvodňovacích strojů – látkového množství sušiny/h :

MP-DW-131: 10 kg/h

MP-DW-201: 30 kg/h

MP-DW-301: 60 kg/h

MP-DW-302: 120 kg/h

MP-DW-401: 140 kg/h

MP-DW-402: 280 kg/h

MP-DW-403: 420 kg/h

Poptávka

Prosím vyplňte základní parametry vaší poptávky či dotazu do tohoto formuláře. My se s vámi v nejkratší možné době spojíme a probereme další potřebné podrobnosti.

Opravte prosím chyby v poptávkovém formuláři.
* povinné pole
Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů
Děkujeme za váš zájem

Rekapitulace Vámi uvedených údajů:

Jméno a příjmení:
Společnost:
Web:
Email:
Telefon:
Váš dotaz: