ČOV 2000 EO - středočeský kraj

Spuštění do provozu

19.11.2020

Použité produkty

MP-DW-201, ASP250/150-PP-C

Odvodnovací šnekový lis na komunální ČOV - 2500 EO, vstupní sušina 2.4%, zpracováváno 2 m3/h, aerobně stabilizovaný kal, výstupní sušina TSS 16.5%.