Mlékárna - Drahanská vrchovina

Spuštění do provozu

31.01.2020

Použité produkty

MP-DW-131, MSP600, MP-DW-2.5

Zpracování přebytečného, sekundárního kalu z biologické ČOV mlékarny - zpracování sýrů. Vstupní sušina 1% NL, vysoký podíl organické složky (80%), výstupní sušina 14.95%.