Aerace

Aerace, nebo také provzdušňování, je proces okysličování odpadního kalu, který je součástí biologického čištění opadních vod v čistírnách. Při biologickém čištění se pomocí nastavení vhodných podmínek, jako je množství kyslíku nebo teplota, ve vodě vypěstují bakterie, které požírají pevné látky rozpuštěné ve vodě a vylučují je ve formě nerozpuštěných pevných látek.

Množství nitrifikačních a denitrifikačních bakterií, které se o biologické čištění starají, záleží právě na množství kyslíku v kalu. Při provzdušňování se v aktivačních nádržích na dno kalu vhání pomocí difuzorů nebo aeračních elementů bublinky vzduchu, které kal okysličují.