Čištění vody je proces, kterým se voda zbavuje mechanických, chemických a biologických nečistot. Proces čištění vody se nejčastěji děje v čistírnách odpadních vod (běžně se pro ně používá zkratka ČOV). Odpadní voda z domácností nebo z průmyslových a zemědělských provozů (mlékáren, pivovarů, prádelen, galvanoven, zinkoven) prostřednictvím kanalizace přitéká do čistíren odpadních vod. Tam prochází několika fázemi čištění. Nejdříve mechanickým předčištěním na pásových filtrech nebo bubnových sítech, a poté i čištěním biologickým. V prvním zmíněném procesu se z vody dostává písek, štěrk a tuky. Biologické čištění je postaveno na základě působení “vhodných” bakterií, které jsou ve vodě pěstovány. Tyto bakterie mění ve vodě rozpuštěné nečistoty na nerozpuštěné, které pak tvoří odpadní tekutinu kal. Kal se pak v rámci ČOV dále odvodňuje a zpracovává nebo likviduje.