Čističky vod

Jako čističky vod lidově označujeme čistírny odpadních vod. Často se pro ně používá zkratka ČOV. Jsou to zařízení, ve kterých se čistí odpadní voda z domácností, průmyslových provozů a zemědělské výroby. Voda, která do čistíren vod kanalizací přitéká, nejdříve prochází mechanickým předčištěním, a potom biologickým čištěním. Předčištění zbavuje vodu štěrku, písku a tuků. Biologické čištění je proces, při kterém se pomocí bakterií nečistoty ve vodě rozpuštěné mění na nerozpuštěné pevné látky. Tyto pevné látky pak vytvářejí kal: odpadní tekutinu, která v sobě hromadí veškeré fyzické, biologické i chemické znečištění. Kal se v ČOV nadále odvodňuje a zpracovává, nebo odváží na likvidaci.