Čistírna vody

Čistírna vody, nebo také čistírna odpadních vod, zkráceně     ČOV, je zařízení, které zpracovává odpadní vodu. Čistírny jsou budovány v blízkosti průmyslových a zemědělských provozů, kde slouží k čištění odpadní vody, kterou tyto provozy produkují. Dále pak bývají u měst a obcí, kde se starají o čištění vody z našich domácností, takzvané vody komunální.

Do čistírny voda přitéká kanalizací, jako první prochází mechanickým předčištěním, kdy se zbavuje štěrku a písku a tukových částic. Poté přichází na řadu biologické čištění. Při něm se pomocí bakterií ve vodě rozpuštěné nečistoty mění na pevné nerozpuštěné látky. Tyto pevné látky pak vytváří kal. Kal je odpadní tekutina, která obsahuje veškeré fyzické, biologické i chemické znečištění. V čistírnách odpadních vod dochází k jeho odvodnění pomocí různých druhů odvodňovacích lisů, které z kalu dostávají přebytečnou vodu. Manipulace s odvodněným kalem je jednodušší, protože má výrazně menší objem a hmotnost.