Flokulant

Flokulanty jsou chemické přípravky, které se používají v čističkách odpadních vod. Flokulant, jinak zvaný vločkovací činidlo, funguje na mikroskopické úrovni jako magnet. Je schopný se navázat na nejjemnější částice nečistot v odpadních vodách, kterým tak pomáhá shlukovat se do větších částic – vloček. Tyto vločky je pak jednodušší oddělit od zbývající kapaliny pomocí filtrace nebo odstředění.

Při procesu odvodňování kalu se jako flokulanty nejčastěji používají polymery, látky podobné plastům. Díky odlišnému elektrickému náboji polymerního řetězce a okolních nečistot na sebe polymery, když kalem proplouvají, mikroskopické pevné látky rozpuštěné v kalu vážou. Vytváří se tak vločky, o průměru půl centimetru až centimetr. To využívají odvodňovací lisy: čistou vodu propouští ven a vločky zadržují, posouvají a mačkají, takže z nich tlakem ještě další vodu ždímají.