Gravitační kanalizace

Gravitační kanalizací odtéká odpadní voda z domácností a průmyslových provozů směrem do čistírny odpadních vod díky sklonu potrubí. Minimální spád kanalizační přípojky jsou 2 %. Kvůli překonání nerovností terénu musí být potrubí gravitační kanalizace umístěné v dostatečné hloubce. V případě nevhodných geologických podmínek, kdy není možné zajistit potřebný sklon potrubí, se kanalizační systém doplňuje čerpadlem. Namísto použití gravitační kanalizace je pak třeba uvažovat nad volbou kanalizace tlakové.