Kalolis

Kalolis, nebo filtrační či odvodňovací lis, je obecný název zařízení k tlakové filtraci kapalin. Využívá se zejména v čistírnách odpadních vod při zpracování odpadní vody, konkrétně tzv. kalu. Kal je znečištěná odpadní voda, ve které jsou obsaženy jednotky procent pevných látek – špíny, odpadů z domácností i průmyslových provozů.

Poté, co kal projde procesem odvodnění, změní se jeho konzistence z tekutiny na soudržnou pevnou hmotu a zabírá tak výrazně méně objemu, než kal v tekuté formě. Je poté jednodušší jeho další zpracování, přeprava a likvidace. Při zpracování odpadní vody se nejčastěji používají dva druhy odvodňovacích lisů: šroubový odvodňovací lis a komorový kalolis.