Odvodňovací zařízení

Odvodňovací zařízení, nebo také dehydrátor či odvodňovač, se podílí na procesu zpracování odpadní vody v ČOV. Jak už název napovídá, odvodňovací zařízení slouží k odvodnění kalu (což je odpadní tekutina, která obsahuje pevné látky nečistot). Existují různé technologie odvodňovacích zařízení, cíl mají však všechny stejný: získat výslednou hmotu s vyšším podílem sušiny a tedy menším objemem. Čím menší výsledný objem po odvodnění materiál má, tím snazší a méně nákladná je jeho další přeprava a likvidace.

Zajímá vás, jaká různá odvodňovací zařízení existují, na jakém principu fungují a kde najdou využití? Od těch nejjednodušších až po ty složitější jsme je popsali v shrnujícím článku o odvodňovačích. Na vlastnosti a použití dvou konkrétních odvodňovacích zařízení, šnekového/šroubového lisu a odstředivky, jsme se pak zaměřili v tomto porovnání u nás blogu.