Provzdušňování

Provzdušňování, nebo také aerace, je proces vnášení vzduchu do méně okysličených vrstev materiálu, v našem případě jde o okysličení odpadních kalů v ČOV. Provzdušňování kalu je součástí biologického čištění odpadní vody, které následuje po jeho úvodním předčištění, při němž je zbaven těch největších znečištění (kusy odpadu z domácností, hygienické potřeby, písek, tuky a podobně).

Princip biologického čištění spočívá v nastavení prostředí vhodného pro nitrifikační a denitrifikační bakterie, které se o toto čištění starají. Jejich množství záleží právě na množství kyslíku rozpuštěném v kalu. Při provzdušňování se na dno aktivačních nádrží vhání proud vzduchu, a to pomocí aeračních elementů nebo difuzorů. Ty mají tvar trubky nebo disku, který do znečištěné vody vhání bublinky kyslíku.