Průmyslové odpadní vody

Průmyslové odpadní vody jsou znečištěné vody, která pochází z průmyslových provozů, jako jsou třeba galvanovny a zinkovny, papírny nebo potravinářské provozy. Charakter a míra znečištění závisí na konkrétním druhu průmyslu a technologiích, které se při výrobě používají. Průmyslová odpadní voda má pak specifické nároky na čištění.

Průmyslová odpadní voda je jednak voda technologická, která se přímo používá ve výrobě, například jako oplachová voda, a také voda chladící, která se používá na chlazení průmyslových zařízení a bývá tedy znečištěna pouze tepelně. Průmyslové provozy znečištěnou průmyslovou odpadní vodu často čistí ve vlastních čistírnách odpadních vod, které budují ve své blízkosti.