Šnekolis

Šnekolis, šnekový lis, šroubový lis –⁠ to jsou tři různé názvy pro jedno a to samé zařízení, které se používá při odvodňování kalu v ČOV. Cíl všech odvodňovacích zařízení je stejný: zbavit kal co největšího množství přebytečné vody a získat výsledný materiál s co nejvyšším poměrem sušiny a co nejmenším objemem. Čím menší objem materiálu, tím snažší a méně nákladná je jeho další přeprava a likvidace.

Srdcem šnekolisu je šneková hřídel, uložená v sestavě kroužků, která má proměnlivé stoupání jednotlivých závitů. Vyvločkovaný kal se pomocí rotace šnekové hřídele posouvá, a vylisovává se z něho přebytečná voda, která odtéká mezerami mezi kroužky, zatímco pevné látky se posouvají směrem k výpadu. Vypadávají buďto do záchytného kontejneru, nebo na dopravník.

Společnost Mívalt s.r.o. vyrábí šnekový lis od roku 2014 a dodává ho v Čechách na menší a střední čistírny. U větších čistíren se šnekolis prozatím zcela neprosadil hlavně kvůli konzervativnímu přístupu provozovatelů čistíren, kteří jsou zvyklí využívat již několik desetiletí centrifugy. Nicméně výše popsané výhody šroubových lisů platí i v případě velkých čistíren vod (200 000 – 400 000 ekvivalent) a do budoucna doufáme v jejich prosazení i zde. 

Hlavní výhody šnekolisu oproti jiným odvodňovacím zařízením

  • Kal s vysokým podílem sušiny.

  • Nízká spotřeba energie a oplachové vody.

  • Jde o kontinuální řešení, které je možné kompletně zautomatizovat.

  • Nízká hlučnost a vibrace. Zařízení se může umístit kamkoliv, není třeba budovat odhlučňovací zdi.

  • Malá poruchovost a dlouhá životnost. U šroubových lisů není výjimkou až deset let trvající provoz bez poruch.

  • Snadné opravy, výměnu provozních dílů lze provést přímo na místě.

Rozhodujete se mezi šnekovým lisem a odstředivkou? Přečtěte si podrobné porovnání těchto odvodňovacích zařízení.