Šnekové dopravníky

Šnekové dopravníky se používají pro přepravu vylisovaného kalu z šroubových (neboli šnekových) odvodňovacích lisů. Tento dopravník funguje na principu šnekové hřídele, která se otáčí, a posouvá odvodněný materiál směrem k výpadu do přepravních kontejnerů. 

Hlavní výhoda šnekových dopravníků je to, že je lze použít s větším úhlem sklonu (až 30°) a tím dosáhnout vyšší dopravní výšky. Nevýhodou (v porovnání s pásovými dopravníky) je jejich vyšší spotřeba energie a nutnost vyhřívání v zimním období.