Šnekový lis

Šnekový (šroubový) lis je zařízení, které využívají zejména čistírny odpadních vod při zpracování odpadní vody, konkrétně tzv. kalu. Šnekový lis slouží k odvodnění kalu, díky kterému se výrazně sníží jeho objem a je jednodušší následná manipulace a doprava.

Šnekový lis funguje na poměrně jednoduchém principu. Srdcem tohoto lisu je šneková hřídel, uložená v sestavě kroužků, která má proměnlivé stoupání jednotlivých závitů. Vyvločkovaný kal se pomocí rotace šnekové hřídele posouvá, a vlivem geometrie hřídele a proměnlivého stoupání šnekovnice se zároveň lisuje. Z kalu se vymačkává přebytečná voda, která odtéká mezerami mezi kroužky, zatímco pevné látky se posouvají směrem k výpadu. Vypadávají buďto do záchytného kontejneru, nebo na dopravník.

Jeho hlavní výhody oproti jiným odvodňovacím zařízením?

  • Nejlepší poměr mezi kvalitou sušiny a spotřebovanou energií: Vysoký podíl sušiny v kalu za spotřeby mnohonásobně menšího množství energie, než například u odstředivky.

  • Jde o kontinuální řešení, které je možné kompletně zautomatizovat, takže se objede prakticky bez obsluhy.

  • Díky tomu, že jsou kroužky uvnitř zařízení neustále v pohybu a třou se o sebe, dochází i k plnění efektu samočištění.

  • Nízká hlučnost a vibrace. Zařízení se může umístit kamkoliv a odpadá nutnost budování odhlučňovacích zdí.

  • Spotřeba oplachové vody je narozdíl od pásového filtru zanedbatelná.

  • Malá poruchovost a dlouhá životnost. U šroubových lisů není výjimkou až deset let trvající provoz bez poruch.

  • Snadné opravy, rozebrání zařízení a výměnu provozních dílů zvládne v případě potřeby podle přiloženého návodu i obsluha ČOV nebo laik, kterému neschází technické myšlení.