Úprava vody

Úprava vody je proces, který se odehrává nejčastěji v k tomu uzpůsobených úpravnách. A o co v tomto procesu jde? O výrobu pitné vody z vody surové odebrané z vodního zdroje, a to pomocí změny jejích fyzikálních, chemických a mikrobiologických vlastností. Nepřekvapivě platí, že čím kvalitnější je voda ve svém surovém stavu, tím je jednodušší je její úprava.

Úprava vody má několik základních stupňů:

V prvním stupni se z vody odstraňují rozpuštěné látky, vločky a sraženiny, a to buď za pomocí přidání chemických látek a následnéou sedimentací v nádržích, nebo filtrací na pískových filtrech.

Druhý stupeň úpravy spočívá v odstranění organických látek, které způsobují zbarvení a zápach vody. Tyto látky se zoxidují a poté se jejich zbytky zachytí pomocí aktivního uhlí.

Ve třetím stupni se voda zbavuje železa, manganu, kyseliny uhličité a dusičnanů. Pomocí vápna, sody, nebo filtrací přes ionexy se také sníží tvrdost vody.

Ve čtvrtém stupni se z voda pomocí chlóru, ozonu nebo UV záření hygienizuje. Odstraňují se mikroorganismy a předchází se jejich opětovnému vzniku při dopravě do domácností vodovodem.