Znečištěná voda

Jako znečištěnou vodu můžeme obecně označit jakoukoliv vodu, která v sobě obsahuje určité procento pevných částic. Jde o odpadní vodu, která z dřezů, toalet či sprch domácností nebo z výrobních hal průmyslových a zemědělských provozů, jako jsou třeba mlékárny nebo papírny, prostřednictvím kanalizace přitéká do čistíren odpadních vod. Voda, která do čistíren kanalizací přitéká, prochází nejdříve ze všeho mechanickým předčištěním na pásových filtrech nebo bubnových sítech, kde se lapá štěrk, písek, tuky a další pevné částice.

Poté přichází na řadu čištění biologické. Pomocí nastavení vhodných podmínek, jako je množství kyslíku, teplota, nebo doba zdržení vody, se ve vodě vypěstují ty “správné” bakterie, které pak požírají pevné látky rozpuštěné ve vodě a vylučují je ve formě nerozpuštěných pevných látek, které pak vytvářejí kal. Zatímco voda, která splňuje hygienické limity na obsah znečištění, se vypouští do řek, nádrží, nebo vsaků, kal se v čistírnách zadržuje a hromadí. Má konzistenci řidšího či hustšího bahna a zůstalo v něm veškeré fyzické, biologické i chemické znečištění.