Automatické stanice na přípravu polymeru - ASP

Mivalt - Stanice na přípravu polymeru - Automatické stanice na přípravu polymeru - ASP - Automatická stanice polymeru - ASP

Automatická stanice polymeru - ASP

Automatické stanice polymeru slouží k průběžnému rozmíchávání koncentrátu polymeru (emulzní/tekutý, práškový) s vodou, bez nutnosti asistence obsluhy. Dostupné buď v nerezovém provedení nebo PP.

Poptávka

Automatická stanice polymeru slouží k přípravě roztoku polymeru, pro následné dávkování do odvodňovacího stroje MP-DW případně dalších zařízení. Stanice se skládá ze dvou nádrží – skladovací a míchací. Skladovací nádrž slouží jako zdroj roztoku polymeru pro použití při odvodňování, horní nádrž slouží k samotné přípravě roztoku. Obě komory jsou vybaveny měřením hladiny. V momentě, kdy ve spodní komoře klesne hladina polymeru pod stanovenou mez, spustí se nový cyklus přípravy.

Při spuštění cyklu přípravy polymeru dochází k uzavření obtokového ventilu, otevření elektromagnetického ventilu pro přívod čisté vody. Po naplnění horní komory čistou vodou dojde k zapnutí dávkovacího zařízení tekutého koncentrátu/prášku polymeru a spuštění míchadla. Po ukončení míchání je opět otevřen obtokový ventil a obsah míchací komory je přepuštěn do skladovací komory. Koncentrace roztoku je nastavitelná pomocí času chodu dávkovacího zařízení, doba míchání je rovněž nastavitelná.

ASP (Automatická stanice polymeru) je osazena vlastním rozvaděčem s dotykovým displejem pro ovládání zařízení, nastavení časů a signalizaci poruch. ASP je primárně určena k použití s tekutou formou kocentrátu polymeru, lze ale nahradit šnekovým dávkovacím zařízením pro použití s práškovou formou koncentrátu polymeru. Při použití šnekového dávkovacího zařízení s násypkou je tato násypka osazena topnými kabely pro zamezení navlhání prášku a solenoidem s jádrem pro oklep násypky.

Automatická stanice polymeru - ASP

Kalkulátor velikosti

Prosím vložte hodnoty průtoku a obsahu sušiny a náš kalkulátor vám navrhne odpovídající velikost stroje.

  • WT primary sludge - raw sludge from activation (ČOV – surový kal z aktivace): 0,5–1%
  • WWT secondary sludge - after final settling tank (ČOV – stabilizovaný, zahuštěný kal): 1,5–4 %
  • Sludge from DAF (Kal z flotace): 2–4 %
  • Biogas station sludges (Kaly z produkce bioplynu): 4–6 %
  • Grease traps, oil separation (Lapáky tuku, olejové aplikace): 4-6%
Látkový průtok: 0 kg/h

Kapacita odvodňovacích strojů – látkového množství sušiny/h :

MP-DW-131: 10 kg/h

MP-DW-201: 30 kg/h

MP-DW-301: 60 kg/h

MP-DW-302: 120 kg/h

MP-DW-401: 140 kg/h

MP-DW-402: 280 kg/h

MP-DW-403: 420 kg/h

Poptávka

Prosím vyplňte základní parametry vaší poptávky či dotazu do tohoto formuláře. My se s vámi v nejkratší možné době spojíme a probereme další potřebné podrobnosti.

Opravte prosím chyby v poptávkovém formuláři.
* povinné pole
Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů
Děkujeme za váš zájem

Rekapitulace Vámi uvedených údajů:

Jméno a příjmení:
Společnost:
Web:
Email:
Telefon:
Váš dotaz: