Jak správně nadimenzovat odvodňovací zařízení, aby čistička šlapala jako hodinky

Proces odvodňování kalů na čistírnách odpadních vod je komplexní disciplína, která nemusí být nutně složitá, nicméně se řídí jasnými pravidly. Při dodržování jistých principů odvodňování můžete dosahovat skvělých výsledků a podíl sušiny na výstupu se může vyšplhat až ke slušným 22 %. Ke kýženému cíli vás dovede jednak výběr vhodného odvodňovacího zařízení, ale také soustavná práce se samotným kalem.

Příprava kalů k odvodňování

O tom, jak bude odvodnění kalů efektivní, nerozhoduje pouze samotné odvodňovací zařízení a jeho parametry. I ten sebevýkonější stroj pořád pracuje s takovým materiálem, který do něj z čistírny odpadních vod (ČOV) pošlete. Na kvalitě kalu záleží, což si mnoho provozovatelů ČOV stále neuvědomuje. Jak se starat o kaly, aby byl výsledný podíl sušiny co nejvyšší, jsme už psali.

Odvodňovací zařízení: alfa a omega celého procesu

Výběr vhodné technologie odvodňování hraje samozřejmě významnou roli. Víte, z čeho vybíráte? Nejběžnější typy odvodňovacích zařízení 21. století, jejich výhody a nevýhody jsme zpracovali do přehledného srovnání. Účinné a investičně nenáročné zařízení s minimální hlučností provozu je náš šroubový (šnekový) lis.

Šnekolis, ale jak velký? 

Výběr správné velikosti je pomalu stejně zásadní jako výběr samotného stroje. Ne všichni uživatelé čističek, dokonce ani projektanti, kteří ČOVky navrhují, vědí, jaký parametr mají uchopit při návrhu technologie na odvodnění kalů v čistírnách odpadní vod. U čerpadel i dmychadel potřebují znát pouze dva parametry — průtok a tlak. Jak je to tedy u odvodňovacího stroje?

Často se nám stává, že projektant chce navrhnout odvodňovací zařízení a zadání zní třeba nějak takto: „Na ČOV máme průtok 4 kubíky za hodinu, nadimenzujte mašinu, kterou tam můžeme dát.“

Ihned ale následuje moje otázka: „A kolik procent sušiny máte v kalu?“ To v praxi znamená, že když máte v nátoku 2 % sušiny, počítáte s 20 kg suchého kalu na 1 kubík vody.

Odvodňovací zařízení: 6 velikostí pro každého

Někdy může být složité vyznat se v číslech, my však máme ve značení jasnou logiku. Prodáváme celkem 6 typů: 131, 201, 301, 401, 402, 403. První dvojčíslí znamená průměr šneku, který udává výkon právě na tu sušinu (ne na průtok), a to poslední číslo znamená, kolik je ve stroji šneků umístěných paralelně. Jeden příklad mluví za vše: 302 = průměr šneků je 300 mm a obsahuje dva šneky paralelně. Každý odvodňovací šroubový lis má v parametrech jasně danou střední hodnotu, kolik zpracuje kg sušiny za hodinu. Této hodnoty by měl stroj vždycky dosáhnout i v případě „neideálního“ kalu. Když je však kal dostatečně stabilizovaný, může zařízení dosáhnout i čtyřnásobného výkonu. 

Jak tedy kalkulovat v praxi?

Když projektant uvede, že je na ČOV průtok 4 kubíky za hodinu a má tam 2 % sušiny, znamená to 20 kg sušiny na jeden kubík, celkem tedy 80 kg sušiny za hodinu. Naším úkolem je vyselektovat mašinu, která nám spolehlivě dá minimálně těchto 80 kg za hodinu, což je stroj s označením 302. 302 zpracuje až 120 kg (a o stupeň nižší 301 jen 60 kg).

Jak ale navrhnout, kolik kalu vlastně ČOV denně vyprodukuje? Podle statistických měření a projektantských zkušeností se počítá s 50 g sušiny na člověka za den. Když máme obec o 1 000 EO (ekvivalentních obyvatel), znamená to 1 000 × 50 g, což je 50 000 g, to je 50 kg sušiny denně. A také je známé číslo, že do čistírny denně za člověka nateče 100 l vody (splašky, pračka, myčka…).

Projektant má hlavní slovo

Je velice důležité nadimenzovat projekt na čistírnu odpadních vod správně. Tak akorát i s případnou rezervou pro případný růst. Rozhodně však nemá smysl zařadit do projektu dvakrát tak velký stroj, než je opravdu potřeba, protože zbytečně zatíží rozpočet a hlavně, stroj nebude v efektivním oběhu. Ideální stav je, když jede mašina dva až tři dny v týdnu. Projektant je často ovlivněný mnoha faktory: přiklepnutá dotace, velkorysý rozpočet, strach z poddimenzování. Je však nutné zvážit i rizika té přepálené varianty.

Odvodňování kalů na čistírnách odpadních vod z municipální nebo průmyslové činnosti nemusí být věda, když víte, jak na to. Nebo, když si necháte poradit od odborníků. 

S výběrem té správné velikosti odvodňovacího zařízení vám rádi pomůžeme. Ozvěte se nám.