Rootova dmychadla

Mivalt - Dmychadla a kompresory - Rootova dmychadla - MPVB

MPVB

Velmi tiché kompaktní dmychadlo s vstupním a výstupním tlumičem hluku.

Poptávka

Rootova dmychadla jsou dmychadla se dvěma speciálně tvarovanými rotačními písty. Osy rotací pístů jsou rovnoběžné a speciální cykloidní tvar jejich průřezu (tvar osmičky =  "piškotu" nebo i tvar  s více výstupky) zajišťuje, že se vzájemně doplňují v každé poloze. Písty jsou navzájem spojeny ozubeným převodem umožňujícím jejich rotaci v oválném tělese dmychadla v opačných směrech. Podélně jsou písty přímé nebo mírně zakroucené do šroubovice, což zajišťuje plynulejší chod. Písty se dříve vyráběly dvou lamelové, dnes vyrábíme pouze  tří  lamelové (zubové) verze s vyšší účinností.

Během rotace se cyklicky mění objem prostoru uzavřeného mezi písty. Změna (zmenšení) objemu se využívá na stlačování pracovního plynu. V části, kde se objem zvětšuje a klesá tlak, je vyústění nasávacíhootvoru, zatímco v části kde se objem zmenšuje a stoupá tlak je vyústění výtlačného otvoru.

Vertikální Rootova dmychadla vyrábíme ve výkonovém rozsahu od 20 m3/h až 2.000 m3/h.

Hlavní výhodou je dosažení výstupního tlaku již při malých otáčkách. Účinnost je závislá hlavně na přesnosti výroby pístů a vzdálenosti mezi písty navzájem a ke skříni. Ozubené soukolí zajišťuje synchronní bezdotykový chod obou pístů. Písty proto nevyžadují žádné mazání a dopravované médium není znečišťováno mazivem a otěrem. Princip dmychadla umožňuje přepravu nejen plynů, ale i kapalin a sypkých látek - např.cementu, různých granulí apod.
Rootova dmychadla se používají ke zpracování vysokých průtokových množství při potřebě malého tlakového rozdílu. Používají se k transportu plynů, odvětrávání, přepravě média, v aeračních systémech v čistírnách odpadních vod, při úpravě pitné vody, dopravě agresivních plynů, v průmyslových kotlích, pneumatické dopravě sypkých hmot a granulí, v potravinářském průmyslu, ve vakuové technice, k odběru vzorků vzduchu, vytváření podtlaku v prostorech, odsávání kontaminovaných par atd.
Nejrozšířenějším použitím Rootových dmychadel středních a velkých velikostí je čištění odpadních vod. Dmychadla se zde používají na provzdušňování v nádržích se splašky. Vzduch v kalové vodě podporuje množení aerobních bakterií, které ji následně čistí.

Možné použití Rootových dmychadel:

 • provzdušňování/okysličování vody v biologických čistírnách odpadních vod
 • okysličování vodních nádrží ve velkochovech ryb
 • okysličování zmineralizovaných vod k vyloučení manganu, železa
 • pneudoprava
 • průmyslové odsávací zařízení, průmyslové vysavače
 • průmyslové pece
 • podltakové / vakuové přísavky pro manipulaci s těžkými, objemnými tělesy
 • vzduchová ložiska
 • vzduchové ofukovací nože
 • vzduchové brány
 • praní pískových filtrů
 • vzduchová masáž v lázeňství a wellness...

MPVB

Kalkulátor velikosti

Prosím vložte hodnoty průtoku a obsahu sušiny a náš kalkulátor vám navrhne odpovídající velikost stroje.

 • WT primary sludge - raw sludge from activation (ČOV – surový kal z aktivace): 0,5–1%
 • WWT secondary sludge - after final settling tank (ČOV – stabilizovaný, zahuštěný kal): 1,5–4 %
 • Sludge from DAF (Kal z flotace): 2–4 %
 • Biogas station sludges (Kaly z produkce bioplynu): 4–6 %
 • Grease traps, oil separation (Lapáky tuku, olejové aplikace): 4-6%
Látkový průtok: 0 kg/h

Kapacita odvodňovacích strojů – látkového množství sušiny/h :

MP-DW-131: 10 kg/h

MP-DW-201: 30 kg/h

MP-DW-301: 60 kg/h

MP-DW-302: 120 kg/h

MP-DW-401: 140 kg/h

MP-DW-402: 280 kg/h

MP-DW-403: 420 kg/h

Poptávka

Prosím vyplňte základní parametry vaší poptávky či dotazu do tohoto formuláře. My se s vámi v nejkratší možné době spojíme a probereme další potřebné podrobnosti.

Opravte prosím chyby v poptávkovém formuláři.
* povinné pole
Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů
Děkujeme za váš zájem

Rekapitulace Vámi uvedených údajů:

Jméno a příjmení:
Společnost:
Web:
Email:
Telefon:
Váš dotaz: