Kalový koláč: boříme stereotypy o podílu vody

Když vysrážený kal prochází procesem odvodňování, oddělí se z něho tuhá složka – kalový koláč. Tento materiál na výstupu odvodňovacího zařízení obsahuje určité procento pevných látek, ale stále kolem 80 % vody. Znamená to, že odvodňovací zařízení svou práci neodvedlo „pořádně“, jak si mnoho laiků myslí? Ne! Na problematiku podílu vody v kalovém koláči si posvítíme v následujícím článku.

Proč je v kalovém koláči „tolik“ vody? 

Úkolem odvodňovacích technologií, ať už se bavíme o šroubovém či pásovém lisu, odstředivce, nebo třeba komorovém kalolisu, je získat výslednou hmotu s co nejvyšším podílem sušiny (a potažmo pak s co nejmenším objemem). Většina lidí, kteří se nepohybují v oboru, „čte“ informaci o poměru vody a pevných látek ve výsledném koláči 80:20 tak, že odvodňovací technologie někde zklamala. To ale není pravda. K té se dobereme až tehdy, když se na složení kalu podíváme opravdu zblízka.

Kal pod drobnohledem

Před tím, než dojde na proces odvodňování, vypadá tekutý kal jako „mrtvé“ bahno. Kal je ve skutečnosti živý organismus –⁠ jednotky procent pevných látek, které obsahuje, ale většinově tvoří živé bakterie, mikroorganismy a drobní vodní živočichové. Stejně jako tělo člověka i jejich těla jsou tvořena z velké části (asi z 80 %) vodou. Tyto mikroorganismy a bakterie projdou mechanickým odvodňovacím zařízením v nezměněné podobě (tedy zůstanou plné vody, které se umíme zbavit pouze dodatečným vysušením) a při tomto procesu se odstraní pouze volná voda. Už asi začíná být jasné, proč se může procentuální poměr vody v odvodněném kalu jevit stále jako „vysoký“.

Stabilizace kalu je spíš pro větší ČOV

Ve výstupním kalovém koláči se vždy odráží původ materiálu, který se na čistírně odpadních vod zpracovává, a to, zda a jak se před odvodněním ošetřil –⁠ takzvaně stabilizoval. Cílem stabilizace kalu, která se děje ještě před samotným odvodňováním, je snížení množství organických látek. Stabilizovat můžeme různými cestami, jednou z nejúčinnějších je stabilizace čistým kyslíkem, nebo použití anaerobní vyhnívací (metanizační) komory s řízenými podmínkami teploty okolo 40 °C a zdržení.

Mrtvá těla organismů a bakterií pak už neobsahují uvnitř vodu, odvodňují se pouze jejich schránky, které si můžeme představit jako ekvivalent kostry člověka místo celého těla s orgány. Tím dochází k účinnějšímu „vyždímání“ vody a výslednému vyššímu procentu sušiny v kalovém koláči. Možnosti a podmínky pro účinnou stabilizaci kalu mají ale spíš větší ČOV, jedná se totiž o velmi investičně nákladné projekty.

Procenta podílu sušiny klamou tělem

Procentuální vyjádření poměru sušiny a vody ale doslova klame tělem. A to nejen v případě kalového koláče. Například taková salátová okurka či meloun obsahují až 95 % vody, přitom jde bez debat o pevné předměty. Proto 15, 18 nebo třeba 20 % sušiny ve výsledném koláči se sice může jevit jako „málo“, nicméně v praxi jde o pevný drolivý materiál, který se podobá polní hlíně nebo kompostu.

Objem, to je oč tu běží

Procentuální podíl sušiny ve výsledném kalovém koláči není to, co by vás mělo zajímat nejvíce. Mnohem důležitějším parametrem je OBJEM. Právě redukce objemu je gró celého procesu odvodňování. Jde o to, aby se kal stal kompaktní pevnou hmotou, která umožňuje jednodušší manipulaci a přepravu. Zde platí, že čím menší je objem kalu, tím menší jsou starosti i náklady na jeho transport a likvidaci. Ceny za odvoz odvodněného a neodvodněného kalu se totiž diametrálně liší, proto se i menším ČOV investice do odvodňovacího zařízení vyplatí.

Uveďme si to na příkladu: Původní kal, který obsahoval 2 % sušiny, pomocí odvodňovacího šnekového lisu dostaneme do stavu, kdy výsledný výstupní materiál obsahuje 18 % sušiny. Jeho objem se přitom sníží zásadním způsobem: o 88,9 %.

Proč nemá cenu snažit se kal odvodnit víc? Opět poslouží příklad: při odvodnění kalu, který obsahuje 2 % sušiny, na 25 % sušiny: se jeho objem sníží oproti původnímu stavu o 92 %. Další snížení objemu je tedy zanedbatelné, úsilí –⁠ zejména spotřeba vynaložená elektrické energie –⁠ je oproti tomu obrovské.

Účinné a spolehlivé šroubové lisy sníží objem kalu za minimální spotřeby energie.

Máme je i pro vás.