Vlastní odvodňovač kalu se vyplatí i malým ČOV

Otázka likvidace kalu trápí každého provozovatele nebo majitele čistírny odpadních vod. Mnoho menších ČOV volí možnost odvozu kalu do větších čistíren. Neví totiž, že likvidace kalu je nejlevnější přímo v místě jeho vzniku, a že i jim se vyplatí investovat do vlastního odvodňovacího zařízení. Ještě pochybujete, že je tato možnost vhodná právě pro vás? A ptáte se, kolik pořízením vlastního odvodňovače ušetříte, a za jak dlouho se vám investice vrátí? Odpovědi se dozvíte v tomto článku.

Kalová koncovka má různá řešení

Zpracování kalu, tedy odpadní tekutiny, čistírny odpadních vod mohou řešit dvěma způsoby: buďto si připlatí za odvoz kalu v jeho neodvodněném stavu, nebo kal zbaví přebytečné vody a redukují jeho objem pomocí vlastního odvodňovacího zařízení. Většina menších ČOV volí první možnost. Za odvoz kalu, jehož objem z převážné části tvoří voda, platí v řádech stovek korun za kubík. Ten pak putuje na věší čistírny odpadních vod, které vlastním odvodňovacím zařízením disponují a s odvodněným kalem pak už nakládají samy.

Odvodnění už dávno není jen pro velké ČOV

Je pravda, že historicky byla odvodňovací zařízení koncipovaná spíš pro použití na větších ČOV, asi od 5 tisíc EO. A to jak z hlediska vstupní investice, technologií i potřeby kvalifikované obsluhy. Ať už to byly pásové lisy nebo odstředivky, šlo navíc o rozměrná zařízení, s velkými zástavbovými požadavky, kterým třeba menší obecní čistírny nebyly schopné vyhovět. Šroubový lis je však oproti zmíněným “dinosaurům” kompaktní zařízení, které se dá pohodlně umístit i na omezený prostor. To úplně mění situaci pro menší ČOV, u kterých předtím vlastní odvodňování nepřipadalo ani koncepčně, ani cenově v úvahu.

Vyplatí se to? Spočítejte si to! 

O odvodňování pomocí vlastního šroubového lisu se vyplatí uvažovat čistírnám, které obsluhují už 500 ekvivalentních obyvatel. Místo platby za odvoz kalu, který je z 90 % tvořen vodou, se tedy už i těm nejmenším obcím vyplatí odvodnění realizovat přímo na místě ČOV. Zkusme si to spočítat:

  • Cena odvozu jednoho kubíku kalu se různí, nižší průměr je asi 300 korun za kubík, ceny se ale celkem běžně dostávají na 500 Kč, v extrémních případech ale třeba i na 1000 Kč za odvoz jednoho ​​m³.

  • Představme si malou ČOV pro 500 lidí: jedna osoba vyprodukuje průměrně 60 g pevných látek znečištění za den, tudíž máme výsledných 30 kg sušiny, který vyprodukovaný kal denně obsahuje.

  • V kalu je většinou asi 2 % procenta pevných látek (zbytek je voda), výsledný neodvodněný kal má tedy objem 1,5 m³ denně. Platíme-li 300 Kč za odvoz jednoho kubíku, výsledně je to 500 Kč na den, které provozovatel nebo majitel platí za odvoz kalu. Roční výdaje pak tvoří více jak 180 tisíc korun.

Pomocí vlastního odvodňovacího šroubového lisu dokážete zásadním způsobem změnit objem vody v kalu: z původních 2 % získáte ve výsledném odvodněném kalu třeba 15 % sušiny. Ačkoliv tato čísla pro laika nevypadají nijak závratně, v reálu zásadní jsou: jde o 87% redukci objemu kalu. Ve výsledku pak zbývá zaplatit za odvoz pouze asi desetiny původního množství kalu. Vrátíme-li se zpátky k našemu modelovému příkladu, místo původních 180 tisíc se vám tak náklady sníží na příjemných 20 tisíc za odvoz a likvidaci kalu ročně. A to už je rozdíl opravdu zásadní. A návratnost investice do odvodňovacího šroubového lisu? Záleží vždy na konkrétních podmínkách, ale většinou jde o půl roku, maximálně rok. Jako bonus je možné vylisovaný kal použít v zemědělství, nebo při kompostování. 

Vlastní šroubový lis je investice do budoucnosti

V současné situaci, kdy jsme svědky neustálého zvyšování cen pohonných hmot, ještě více stoupá ekonomický význam vlastního odvodňování kalu přímo v čistírně vod, na které vznikl. Heslo, které razíme, tedy že likvidace kalu je vždy nejlevnější v místě jeho vzniku, bude bezesporu platit i do budoucna. Možnost vlastního kompaktního odvodňovacího zařízení sice není stále ještě tolik rozšířená,můžeme však očekávat, že dříve nebo později na tuto možnost řešení kalové koncovky budou přecházet i menší obce. Tuto investici je navíc v naprosté většině případů možné z velké části pokrýt dotacemi (aktuální nabídku dotací na svém webu zveřejňuje Národní program Životní prostředí). Pro vaši obci to pak může znamenat více volných provozních peněz ušetřených na odvozu kalu, které se mohou projevit třeba i na poklesu vodného a stočného. 

Odvodňovací šroubový lis může být ideální řešení i pro vaši ČOV.

Kontaktujte nás a společně vypočítáme návratnost vaší investice.