Mýty o automatizaci ČOV: šroubový lis ulehčí práci, úplně bez lidí se ale neobejde

Automatizace je dnes už běžný požadavek v rámci většiny výrobních a procesních technologií. Odvětví zpracování odpadních vod není výjimkou. I my jdeme automatizaci naproti: šroubový lis, naše zařízení pro odvodňování kalu, je na rozdíl od některých jiných odvodňovacích zařízení, je uzpůsobený na kontinuální provoz. To znamená, že se při svém chodu v převážné většině času obejde bez obsluhy. Automatizace sice snižuje potřebu přítomnosti člověka, kompletně bez jeho zapojení se ale neobejdeme. Jaké jsou možnosti automatizace v rámci procesu odvodnění kalu? To se dozvíte v článku.

Automatizace: šroubový lis vs. ty ostatní

Jak už jsme zmínili v tomto porovnání, druhů a principů odvodňovacích zařízení, které mohou v ČOV sloužit pro zpracování kalu, existuje hned několik. Mezi aktuálně nejpoužívanější patří šroubové lisy, odstředivky a komorové kalolisy. Každé má samozřejmě své výhody i nevýhody.

Co se automatizace týče, třeba komorový kalolis neobstojí. Odvodňování je totiž v případě použití tohoto zařízení diskontinuální proces, který se neobejde bez neustálých zásahů obsluhy. Komora kalolisu se postupně naplní kalem, jeho obsah se zmáčkne, aby se odstranila přebytečná voda, a poté přichází fáze, kdy nastupuje lidská síla. Obsluha musí manuálně vybrat vylisovaný kal. Vzhledem k obrovské fyzické i časové náročnosti práce je při větším objemu kalu je komorový kalolis nevhodné zařízení.

Také odstředivky mohou mít s automatizací problém. Odvodňování je u těchto vysokootáčkových zařízení sice kontinuální proces, ale při počátečním spuštění jsou velmi náchylná na poškození. Několika minutový proces spuštění se neobejde bez ostřížího zraku obsluhy, který žádná automatizace zatím není schopna nahradit.

Jak už jsme zmínili výše, šroubový lis je při svém kontinuálním provozu je to zařízení samostatné a obejde se téměř bez obsluhy, i v jeho případě má ale automatizace své hranice.

Automatizace odsud podsud 

Setkáváme se s tím, že mnoho zákazníků má o automatizaci falešné představy. Myslí si, že se šnekolisem budou moci spustit odvodňování kalu z pohodlí kanceláře, aniž by musela do prostředí ČOV vůbec vstoupit jakákoliv obsluha. Tak to úplně nefunguje. Náš pohled na automatizaci bychom popsali asi takto: Automatizace staví člověka a techniku do role partnerů. Automatizační technika pomáhá lidem udržovat technologické procesy efektivní a bezpečné. Jeden bez druhého se ale neobejdou.

Automatizace u šroubového lisu spočívá zejména v tom, že se toto zařízení do značné míry při provozu ohlídá samo. Vždy na začátku a na konci odvodňovacího procesu je ale nutná přítomnost člověka. Zejména na konci, kdy se lis neobejde bez propláchnutí čistou vodou, aby se předešlo zaschnutí kalu a případnému poškození stroje na začátku spuštění dalšího cyklu.

Co se přípravy polymeru týče, také zde je možná automatizace: automatické stanice na přípravu polymeru dokážou samostatně průběžně rozmíchávat tekutý či práškový koncentrát polymeru s vodou, bez nutnosti asistence obsluhy. Ovšem automatizace přípravy polymeru jde ruku v ruce v ruce s kontinuálním provozem lisu jako takového. Je zbytečné pořizovat automatickou stanici k odvodňovacímu zařízení, které je v provozu třeba jen 6 hodin denně, a při začátku i ukončení svého chodu stejně vyžaduje přítomnost obsluhy, která se o rozmíchání polymeru může postarat manuálně. Kdy má využití automatických stanic polymeru smysl? Hlavně u velkých strojů, jejichž hodinová spotřeba materiálu je tak velká, že by to ručně víceméně nešlo, nebo u provozů, které jsou skutečně kontinuální.

Rychlé změny automatizaci nenahrávají

Kdo se pohybuje v oboru, ví, že výsledek odvodnění nezávisí pouze na použitém odvodňovacím zařízení, ale hlavně na vlastnostech kalu. A ty se mohou doslova z minuty na minutu měnit. Dalo by se říci, že ČOV, a potažmo kal, se chovají jako živé organismy. Vlastnosti kalu se mění například v závislosti na počtu srážek a ekologických havárií. Kal se změní i v případě, že se na kanalizaci nově připojí potravinářský provoz, nebo také v době Vánočních svátků, kdy lidé vaří a stravují se doma. Na kalu se projeví i taková zdánlivá maličkost, jako je zásobování určité obce jinou pekárnou, která má odlišnou recepturu chleba, než ta předchozí. Na všechny tyto změny je třeba při odvodňování kalu pružně reagovat, což je devízou lidské obsluhy.

Automatizace je nutnou součástí rozvoje zpracování odpadních vod, i přestože má, alespoň prozatím, své limity. Naše zařízení pro efektivní odvodnění kalu bezezbytku splňují současné požadavky na automatizaci. Ozvěte se nám a provedeme vás jejich smysluplným výběrem.