Polymerizační stanice je důležitá součást ČOVky. Nepodceňte její výběr

polymerizační stanice

Ještě, než se do práce na odvodnění kalů na čistírnách odpadních vod pustí odvodňovací lisy, je třeba na to odpadní vody důkladně připravit. To je čas i pro polymery a polymerizační stanice. Pokud přemýšlíte o úplně nové „čističce“ nebo jen chcete vylepšit technologie té stávající, měli byste věnovat pozornost i jim. Můžou zefektivnit váš provoz i ušetřit pracovní sílu. Na co se při jejich výběru tedy soustředit?

K čemu slouží polymery a proč jsou v čističkách třeba

Odvodnění kalů by nebylo možné, kdybychom nepoužili flokulant. V čistírnách odpadních vod se jako flokulanty nejčastěji používají polymery. Fungují trochu jako magnety. Navážou na sebe mikroskopické pevné látky, které kalem proplouvají. Vytvoří se tak větší celky, které už je jednodušší během procesu odvodnění od tekutiny oddělit. Těmto shlukům se říká vločky a mají průměr půl až jeden centimetr.

Po nadávkování polymeru do kalu už nejde o tekutinu připomínající homogenní bahno, ale téměř průhlednou vodu, ve které plavou vločky. Tedy shluky pevných částic. A to je klíčové pro plynulý chod odvodňovacích lisů. Jejich úkolem je oddělit vodu od pevných látek prostřednictvím postupného stlačování uvnitř lisu. Výsledkem je významná redukce objemu odpadů čističky. Voda se vrací do oběhu a s odvodněným kalem se mnohem lépe manipuluje.

Na co tedy myslet při výběru polymerizační stanice?

polymerizační stanice

Do výběru správného zařízení pro polymerizaci samozřejmě zasahuje spousta faktoru. Od konkrétního druhu kalu až po velikost, pro které čistička odpadních vod pracuje. Vždy je proto nutné vše dostatečně konzultovat s odborníky a dodavateli technologií.

Frekvence odvodňování

Určete, jak často budete na vaší „čističce“ kal odvodňovat. Pro průměrnou českou obec ze zhruba 2000 obyvateli je scénářů hned několik. 

Pokud se rozhodnete, že to bude jednou měsíčně, tak se připravte na to, že budete potřebovat větší polymerizační stanici pro přípravu velkého množství polymeru. Malá frekvence odvodňování taky ve výsledku znamená, že do ČOVky vypustíte naráz velké množství chemikálií, a to může ohrozit její fungování. Výhodou to ale může být, pokud máte dostatek prostoru a příliš vytíženou pracovní sílu. Ta se pak odvodnění kalů nemusí věnovat tak často.

Podle našich zkušeností je ideální, aby odvodňovací proces probíhal několikrát týdně. Čistička odpadních vod tak lépe dokáže zpracovat chemikálie, které se polymerizací do ní vrací. Polymerizační stanice rovněž může být mnohem menší, protože nebude naráz zpracovávat tak velké množství polymeru. Polymerizační stanice navíc už dnes spoustu úkonů zajišťují automaticky. Snižují se tak nároky na obsluhu.

Práškový nebo tekutý polymer?

I u volby dodavatele polymeru samozřejmě platí, že je ji nutné konzultovat především s dodavatelem technologie vaší ČOVky. Ve většině případů ale budete mít na výběr z práškového polymeru nebo tekutého koncentrátu.

Práškový polymer bývá zpravidla levnější. V praxi se používá už dlouho a spousta lidí je na něj tak více zvyklá. Má ale i své nevýhody. Je komplikovaný na skladování ve vlhkém prostředí, které je pro „čističky“ typické. Jeho příprava k použití trvá zhruba hodinu. Polymerizační stanice tak potřebuje větší nádrž. A pokud si množství polymeru špatně naplánujete, nevyužitou připravenou chemikálii už nejde dále skladovat, protože rychle degraduje.

Tekutý polymerový koncentrát je zhruba o 20% dražší. V celkovém ceně provozu čističky odpadních vod to ale není výrazná položka. Rychlejší je jeho příprava. Trvá zhruba 10 minut. Jednodušší a bezpečnější je manipulace s ním pro obsluhu ČOVky.  Polymerizační stanice, které pracují s tekutými koncentráty, jsou také levnější než ty, které využívají práškový polymer.

Z jakých typů polymerizačních stanic můžete vybírat?

Výběr správné polymerizační stanice a její kapacity závisí především na množství kalu, který potřebujete pravidelně zpracovávat a dalších technologiích, pro které se flokulant připravuje.

Manuální polymerizační stanice jsou plně závislé na práci obsluhy. Ta zajišťuje plnění nádrže čistou vodou, nadávkování patřičného množství tekutého koncentrátu nebo prášku a ručně spouští elektropohon míchadla.  Je ale výrazně levnější. Hodí se tak pro menší obce do zhruba 1500 obyvatel.

Automatické polymerizační stanice mají vlastní řídící systém a skládají se ze dvou nádrží. Když dochází připravená směs polymeru v zásobníku, který je zdrojem flokulantu pro odvodňovací stroj, automaticky připraví roztok v míchací nádrži a směs doplní.  Vyšší pořizovací cena je vyvážena minimálními nároky na obsluhu, která musí provést jen občasnou kontrolu.

polymerizační stanice

Kontinuální automatické polymerizační stanice se hodí do provozu, kde je trvale vysoká poptávka po flokulantu. Vyplatí se tam, kde čistírny odpadních vod spotřebovávají velké množství polymeru. Tedy především ve velkých městech.

A naše doporučení?

Při výběru odvodňovacího stroje a k němu patřičné polymerizační stanice vycházejte především z výpočtů produkce kalu pro vaši obec. Udělejte si dostatečnou rezervu pro její rozvoj a pak sáhněte po tom nejmenším zařízení, které ho ještě zvládne zpracovat.

Rezerva je důležitá proto, abyste technologii nemuseli po pár letech kvůli nárůstu obyvatel měnit. Čím menší odvodňovací stroj, tím budou zase nižší nároky na jeho pravidelnou údržbu a jednodušší servis.

V neposlední řadě myslete i na obsluhu. V ideální případě by proces odvodnění měla zvládnout během normální denní směny. 

Vybíráte odvodňovací zařízení nebo potřebujete poradit s polymerizací kalů.
Ozvěte se nám, rádi s vámi probereme různá řešení.