Biologická čistírna odpadních vod

Pod pojmem biologická čistírna odpadních vod si nepředstavujte žádnou specializovanou čistírnu: všechny běžné čistírny odpadních vod totiž fungují na principu biologického čištění. Odpadní voda v nich prochází nejdříve mechanickým předčištěním, při kterém se zachycuje štěrk, písek a tuky. Dalším krokem je pak právě čištění biologické: ve vodě se nastavením vhodných podmínek, jako je množství kyslíku nebo teplota, vypěstují bakterie, které pohlcují ve vodě rozpuštěné látky nečistot. Ty pak následně vylučují ve formě nerozpuštěných pevných látek. Tyto pevné látky pak vytvářejí odpadní tekutinu, tzv. kal, který se dále odvodňuje a likviduje či zpracovává.

Co přesně se děje v čistírnách odpadních vod? Podrobně jsme to popsali v tomto článku.