Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod, často nazývaná zkratkou ČOV, je zařízení, které zpracovává odpadní vodu nejen z domácností (komunální odpadní voda), ale také oplachovou odpadní vodu z potravinářských nebo průmyslových provozů. Čistírny odpadních vod najdeme nejčastěji v blízkosti vodních toků, do kterých vypouští vyčištěnou vodu.

Voda do čistírny přitéká kanalizací, ze všeho nejdříve prochází mechanickým předčištěním, kdy se zbavuje štěrku a písku. biologické čištění. Při něm se pomocí bakterií ve vodě rozpuštěné nečistoty mění na pevné nerozpuštěné látky. Tyto pevné látky pak vytváří kal. Kal je odpadní tekutina, která obsahuje veškeré fyzické, biologické i chemické znečištění. V čistírnách odpadních vod kal prochází procesem odvodnění, při kterém se z něho pomocí různých druhů odvodňovacích lisů dostává přebytečná voda. Manipulace s odvodněným kalem je pak pro čistírnu odpadních vod nesrovnatelně jednodušší.