Bubnové síto

Bubnová síta slouží pro mechanické předčištění odpadních vod a zachycení pevných částic, větších než jmenovitý otvor v perforovaném plechu bubnu. Využívají se všude tam, kde je třeba odstranit z vody větší tělesa – plovoucí předměty, hadry, vláknité materiály, štěrk a podobně. Zachycené pevné částice se pak shrabávají do výstupu pomocí kartáčů.

Bubnová síta plní úkol prvotního mechanického předčištění, kterým prochází voda, která kanalizací přitéká na čistírnu odpadních vod. Základní konstrukce bubnových sít bývá celonerezová, a to včetně síta, na kterém se zachycují pevné částice. Kromě ČOV se bubnová síta využívají také v úpravnách vody.

Dodáme bubnové síto i pro vás.