Dehydrátor

Dehydrátor, česky řečeno odvodňovač, je zařízení, které se využívá v čistírnách odpadních vod při zpracování odpadní vody. A co toto zařízení konkrétně dehydruje? Kal –⁠ odpadní tekutinu značného objemu, která v sobě obsahuje pevné látky nečistot. Cílem dehydrátoru je kal zbavit co největšího množství přebytečné vody a zmenšit tím jeho objem, aby následná další přeprava a likvidace byly co nejméně nákladné.

Existuje několik druhů dehydrátorů, které se od sebe liší principem, na kterém fungují. Od těch nejjednodušších až po ty nejpropracovanější jsme je popsali v tomto shrnujícím článku. Šroubový lis vyniká mez dehydrátory zejména svou energetickou nenáročností, dlouhou životností a snadnou údržbou. Jak si vede oproti centrifuze, jsme se zaměřili v tomto porovnání.