Odvodňovač

Odvodňovač, kterému říkáme cizím slovem také dehydrátor, je zařízení, které se využívá při zpracování odpadní vody v čistírnách odpadních vod. Zbavuje odpadní kal přebytečné vody, a snižuje tak jeho objem a hmotnost. Jeho přeprava a likvidace jsou pak nesrovnatelně finančně i technicky méně náročné.

Odvodňovačů známe hned několik. Liší se od sebe principem, na kterém jsou založené. Mezi nejjednodušší odvodňovací zařízení patří například odvodňovací vaky, propracovaná řešení na nejvyšší úrovni jsou třeba šroubové lisy nebo centrifugy. Na jejich výhody a nevýhody jsme se zaměřili v tomto shrnujícím článku. Šroubový lis vyniká mez dehydrátory zejména svou energetickou nenáročností, dlouhou životností a snadnou údržbou. Jak si vede oproti centrifuze, jsme se zaměřili v tomto porovnání.