Přečerpávací stanice

Přečerpávací stanice slouží k tomu, aby dopravily odpadní vodu z domácností na příslušnou čističku odpadních vod. Používají se všude tam, kde není možné připojení na veřejnou kanalizační síť samospádem, tedy gravitací. Jedna přečerpávací stanice může obsluhovat samostatně stojící domy, nebo skupiny domů v obci. Většinou tlakovým systémem čerpadel pak stanice tlačí odpadní vodu na příslušnou nejbližší ČOV.