Splašková voda

Splašková voda, nebo také komunální voda, je odpadní voda, která pochází z domácností a sociálních zařízení. Splašková voda může obsahovat až 80 % znečišťujících látek. Ty tvoří směs pevných látek z výkalů, moči, potravin a pracích a čistících prostředků.

Podle toho, jak moc je znečištěná, ji dělíme na dva druhy:

  • Černá splašková voda je silně znečištěná voda zejména z toalet.

  • Šedá, méně znečištěná, splašková voda vzniká v kuchyních, koupelnách a při praní.

Společně s komunální splaškovou vodou z domácností putuje do čistíren odpadních vod i voda ze zemědělských a průmyslových provozů. Je to například oplachová voda z pivovarů, od výrobců vína, z mlékáren a sýráren, masokombinátů, ale i z průmyslových prádelen, galvanoven a zinkoven.