Pásové filtry

Mivalt - Mechanické předčištění - Pásové filtry - Pásové filtry

Pásové filtry

Pásové filtry jsou zařízení sloužící k mechanickému předčištění kalových vod od pevných částic, případně jako zahuštění kalu s použitím flokulantů/koagulantů. 

Poptávka

Při čištění procesních a odpadních vod představuje mechanická filtrace účinný a zároveň ekonomicky i ekologicky šetrný způsob odstranění pevných látek. Sítopásový filtr MP-BF je vhodným řešením při filtraci vod v mnoha oblastech a průmyslových odvětvích. Svoje uplatnění nalezne např.:

Komunální čistírny odpadních vod

Požadavky na filtraci odpadních vod jsou závislé na aktuálním stupni čistícího procesu. Sítopásové filtry MP-BF jsou dodávány se síty o volitelné porozitě, např:

 •  Vstupní česle (1000 – 5000 μm)
 •  Předčištění (100 – 500 μm)
 •  Terciální dočištění (40 – 60 μm)

Odstranění pevných látek na čistírnách zefektivňuje následných čistící proces. Pevné biologické látky jsou vhodné na další zpracování např. v bioplynových stanicích .

Potravinářský průmysl

Odstranění pevných látek v rámci výrobních linek:

 •  jatka
 •  mlékárny
 •  zpracování zeleniny a ovoce
 •  potravinové doplňky

Průmyslová filtrace

Předčištění povrchových vod za účelem zamezení nechtěnému uniku látek do kanalizace. Filtrace oplachových vod. Vhodné např. pro:

 • recyklační linky druhotných surovin
 • ZOO a přírodní parky
 • Akvakultura

Pevninské a pobřežní rybí farmy používají sítopásové lisy pro:

 • předčištění a primární filtraci
 • zahuštění/odvodnění kalu
 • zakoncentrování proplachu bubnových filtrů

V některých případech je vhodné kombinovat MP-BV sítopásové filtry s chemickou předúpravou pro zvýšení účinnosti separace.

Pásové filtry

Kalkulátor velikosti

Prosím vložte hodnoty průtoku a obsahu sušiny a náš kalkulátor vám navrhne odpovídající velikost stroje.

 • WT primary sludge - raw sludge from activation (ČOV – surový kal z aktivace): 0,5–1%
 • WWT secondary sludge - after final settling tank (ČOV – stabilizovaný, zahuštěný kal): 1,5–4 %
 • Sludge from DAF (Kal z flotace): 2–4 %
 • Biogas station sludges (Kaly z produkce bioplynu): 4–6 %
 • Grease traps, oil separation (Lapáky tuku, olejové aplikace): 4-6%
Látkový průtok: 0 kg/h

Kapacita odvodňovacích strojů – látkového množství sušiny/h :

MP-DW-131: 10 kg/h

MP-DW-201: 30 kg/h

MP-DW-301: 60 kg/h

MP-DW-302: 120 kg/h

MP-DW-401: 140 kg/h

MP-DW-402: 280 kg/h

MP-DW-403: 420 kg/h

Poptávka

Prosím vyplňte základní parametry vaší poptávky či dotazu do tohoto formuláře. My se s vámi v nejkratší možné době spojíme a probereme další potřebné podrobnosti.

Opravte prosím chyby v poptávkovém formuláři.
* povinné pole
Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů
Děkujeme za váš zájem

Rekapitulace Vámi uvedených údajů:

Jméno a příjmení:
Společnost:
Web:
Email:
Telefon:
Váš dotaz: