Správná aerace vede ke slušným výsledkům v odvodňování

Čistírna odpadních vod v Mutěnicích aerace

I když je naším nosným výrobním programem šroubový lis MP-DW, snažíme se našim zákazníkům ze sféry municipálních i průmyslových čistíren odpadních vod (ČOV) nabízet vždy co nejkomplexnější řešení odvodňovací technologie. Ani sebevýkonnější zařízení, speciálně vyvinuté k efektivnímu odvodňování, totiž nezmůže zázraky, pokud nezačnete správně už od samého začátku. Dobře připravené kaly a jejich správná aktivace prostřednictvím provzdušňování vás dovedou k výborným výsledkům.

Aerace jako nutný start

Čistírna odpadních vod v Mutěnicích - aerace

Po mechanickém předčištění kalů na pásových filtrech nebo bubnových sítech dochází k biologickému čištění odpadních vod prostřednictvím aerace. Aerace (česky provzdušňování) je proces okysličování odpadních vod. Provzdušňováním se vytváří ideální živné prostředí pro aerobní bakterie, které primární kal a rozpuštěné organické látky požírají a tím čistí vodu a redukují objem organických látek ve vodě. Pokud se aktivační nádrž správně neprovzdušňuje, v kalu se začnou množit anaerobní bakterie, které odpadní vodu sice také čistí, ale daleko pomaleji s jinou intenzitou. Při takovém procesu navíc vznikají nebezpečné plyny jako jsou sirovodík a čpavek, které nám mění pH vody a mění nevhodně biologické procesy. Proto potřebujete kvalitní provzdušňovací technologii, která do vašich aktivačních nádrží dostane rozpuštěný kyslík ve vodě.

Čím více bublinek, tím čistší voda

Čistírna odpadních vod v Mutěnicích - aerace

Cílem aerace je dostat vzduch ke dnu aktivační nádrže, kde se uvolňuje a stoupá směrem vzhůru a při tom se kyslík rozpouští ve vodě. Tím se odpadní voda s kalem provzdušňuje. Čím více mikro bublinek vzduchu k hladině stoupá, respektive čím větší je celková plocha jejich povrchu, tím je provzdušnění efektivnější. K tomu využíváme membránové trubkové difuzory.

Trvanlivé difuzory aneb aerační elementy 

Pro naše projekty preferujeme difuzory s polyuretanovými membránami, které jsou na rozdíl od tradičních „gumových“ EPDM membrán mnohem tvrdší, pevnější a trvanlivější. Když do polyuretanových membrán uděláme malé dírky, dosáhneme daleko lepšího provzdušnění než s klasickými membránami. EPDM membrány mají i další nevýhodu: velmi rychle stárnou.

Používáme membrány ověřeného českého výrobce a přizpůsobujeme je na zakázku každému projektu. To nám umožňuje být nadmíru flexibilní. Víme, že každý zákazník má jinou aktivační nádrž, jiný půdorys, jinou potřebu množství kyslíku. A proto koncipujeme difuzory tak, aby byly přesných optimalizovaných délek.

Případová studie: Aerace Mutěnice

V létě jsme dokončili úspěšnou instalaci provzdušňovacího systému v obci Mutěnice na jižní Moravě. Obec má čističku odpadních vod asi pro 4,5 tisíce EO (ekvivalentních obyvatel) a používala asi dvacet let staré provzdušňovací elementy, které už nevyhovovaly dnešním požadavkům na účinnost a energetickou náročnost. Primárním cílem bylo nahradit zastaralé a nevyhovující provzdušňování zcela novou technologií.

Zúčastnili jsme se výběrového řízení, které jsme vyhráli nejen díky ceně, ale především díky promyšlenému technickému řešení. Nechtěli jsme řešit jen pouhou výměnu „staré za nové“, naším cílem bylo nabídnout zákazníkovi jasnou přidanou hodnotu – optimalizaci celého systému provzdušňování. To znamená komplexní projekt aerace od dmychadel až po koncové difuzory. A hlavně: celou strukturu větvení membránových difuzorů udělat co nejjednodušší, nejpřehlednější a nejefektnější.

Provzdušňování beze ztrát

Aeraci děláme jinak. Používáme jeden hlavní rozvod, ze kterého vede například deset trubek do nádrže a každá z těchto potrubí má svůj vlastní ventil. Takový systém eliminuje případné problémy, například když se nějaká membrána poruší, tak se dá odstavit, a celý systém může fungovat dál. Oproti tomu u konkurenčních systémů dochází často k tomu, že jim kvůli jednomu mechanickému porušení utíká všechen vzduch přes jednu roztrženou membránu a nedostává se tak okysličení na ostatní membrány. Dbáme na to, aby tlakové ztráty v potrubí při přenosu vzduchu od kompresoru k difuzoru byly minimální.

Už při přípravě projektové dokumentace dbáme na to, abychom dodrželi průřez potrubí, který je optimální pro požadované množství přiváděného vzduchu, jež má procházet od dmychadla až ke koncovým difuzorům. Jinými slovy, snažíme se o optimální rychlost průtoku vzduchu potrubím 8 m/s, a u většího potrubí nad průměr 100 mm max.12 m/s.

Výsledky aerace v Mutěnicích

Na mutěnické ČOV měli před rekonstrukcí celkový tlak za dmychadlem 700 mBar pro hlubokou nádrž 450 cm vody, což obnáší 250 mBar tlakové ztráty pouze na potrubí a membrány. Po rekonstrukci a instalaci námi dodaných difuzorů je tam jen 500 mBar, což znamená naše celkové ztráty na potrubí a membráně jsou celkem 50 mBar. To znamená, že tlaková ztráta je nižší o 200 mBar. Jen na dmychadlech to znamená úsporu elektrické energie minimálně o třetinu. Je tedy jasné, že investice do odvzdušňovacího systému se obci vrátí maximálně do jednoho roku pouze na nákladech za elektřinu.

Z Mutěnic se k nám od provozovatele dostává i další cenná zpětná vazba. Podmínky provzdušnění se velmi zlepšily. Díky tomu, že jsme navrhli a realizovali rovnoměrné rozložení difuzorů po celé ploše aktivační nádrže, tak dochází k optimálnímu přístupu kyslíku do odpadní vody. Kal je tak v mnohem lepší kondici.

Další přidanou hodnotou naší provzdušňovací technologie je opravdu dlouhá doba životnosti – jsme schopni garantovat až deset let. Je to především díky velmi kvalitním materiálům, které oproti konkurenci používáme. K uchycení difuzorů používáme robustnější spojky, nepoužíváme plastové hmoždinky, ale nerezové chemické kotvy, které v nádrží zůstanou na věky.

Potřebujete spolehlivou technologii, která dostane kyslík do vašich odpadních vod? Máme řešení.

Aeraci zvládneme od A do Z. Provzdušňování na vaší ČOV navrhneme, vyrobíme, dodáme, nainstalujeme a samozřejmě také spustíme do ostrého provozu. Kontaktujte nás.